Tóth Lajos A Mentorom: Isten – Hit & Kegyelem által szponzorálva!

20190428

2019.04.27. Aratás gyülekezete

Isten kegyelme csak hit által aktivizálódik. Ez nem tanítás, elv, szabály, mozgalom, gyülekezet. Akkor mi? Élet. Ha nyertél arról kijelentést, hogy a hit & kegyelem miként lesz támogatód, az mindig isteni életet hoz részedre. A hit nem filozófiai gondolat, hanem mennyei erő! A hit kihívást és küldetést hoz Isten részére, mert hű a szavához és ígéreteihez. Mi sokat tudunk. A kijelentés tehetetlen és meddő hit & kegyelem nélkül! Mi pünkösdiek krízisben vagyunk, mert sok tudásunk lett, de hit nélkül! Hit kegyelemből merít. Újjászületéskor Isten gondoskodik mindenki számára ugyanabból a hitből, amely Krisztusnak adatott. Mindenkinek egyforma bejárása van a hit forrásához. Amikor hited élővé válik, Isten kegyelme azonnal szponzorod lesz. De a kegyelem tehetetlen hit nélkül. Mindez azzal a céllal adatik, hogy végig patronálva légy földi életedben. Hit & kegyelem isteni életet hoz mindig. Hiszel benne, hogy ráillessze pártfogását sorsodra. Amikor Istenre rá van bízva életpályánk, akkor a hit & kegyelem előhozza az új és titkos képességeinket. Hitünk nem csak egy bizalom Istenben, hanem engedelmesség is, amivel bizonyítod, hogy hiszel Benne. Mi rábízzuk magunkat az Ő kegyelmére, hogy véghezvigye az előre eltervezett tervét.