Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. szeptember 7.

13095Az egyház most keresztülmegy egy paradigmaváltozáson. Új minta, új cselekvési mód, új látásmód. Egy változáson (megtérésen) megyünk át. Az egyházáról alkotott látásunkban is átvonul a királysági gondolkozásmód transzformációja. A királyság azért jött el, hogy Isten koncepciójának és természetének teljes kifejeződése történjen meg az egyház által. Amit mi csinálunk: megtérés által engedjük beengedni intellektusunkba és szívünkbe ennek kivitelezését és perspektíváit. „Betelt az idő és (már) közel van az Isten királyi uralma, változtassátok meg gondolkodásmódotokat és higgyetek az evangéliumban (örömhír, győzelmi hír).” Márk 1:15 Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. szeptember 14.

13094Aki beleszületik egy családba az megkapja a család nevét, annak jogait és kiváltságait, mert családtag lett. Hinned kell, hogy ez megtörtént. Ne keress érzést. Az érzés jönni fog, de a hitet fogja követni. A felülről születés által isteni élet és természet lesz szellemedben. Péter „a szív rejtett emberének” nevezi, mivel rejtve van a természetes világtól. „Ámen, Ámen mondom neked, ha valaki nem lesz újjá (nem származik fentről), nem láthatja meg (nem képes felfogni) az Isten Királyságát (királyi uralmát).” Ján 3:3 Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. szeptember 21.

13093Az újjászületéskor (újra v. felülről születés) szívünkben egy kapcsolódási lehetőség alakul ki Isten királyságával. Atyánk irgalmassága indítja el ezt az élményt és egyben kijelentés is történik Krisztus feltámadásáról. Ekkor elindul ismeretünk fejlődése a szentháromságról, önmagunkról és a láthatatlan javainkról. A hívő ember szelleme funkcionálni kezd és belép identitásába Krisztus természete. Így válunk szellemi emberré, majd képesek leszünk Isten királyságának törvényeit megérteni. „De ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.” Róm 8:9

 

 

 

2. rész / 1

2. rész / 2

Nochta Pál, Ózd, 2013. szeptember 26.

13091A kereszténységen belül azért mennek tönkre például a házasságok manapság, mert a legtöbb hívő nincs közösségben Istennel. Sokan csak eljárnak hetente a gyülekezetbe, megnyugtatva ezzel a saját lelkiismeretüket. Jézus azt tanítja, hogy menjünk be a belső szobánkba (otthonunkba) és ott imádkozzunk Atyánkhoz. Sokan azt várják, hogy a gyülekezet ahová rendszeresen járnak, majd hetente egyszer biztosítja nekik a megújulás lehetőségét, szellemi élményt, jó zenét, lelkesítő prédikációt. Valójában mindenkinek első sorban a saját otthonában kellene belépni Isten jelenlétébe, ott mozogni a "papi kenetében" (ima, hálaáldozat, stb) és átvenni a szükséges megújulást. Isten nem csak globális evangelizációs hadjáratokat vár tőlünk, hanem egyszerűen vele legyünk bensőségességben, engedelmeskedve neki hit által. „Jött egy samariabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom!” (Jn. 4,7)

 

 

1. rész

2. rész

3. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. szeptember 29.

13092Amikor újjászületsz a szellemed új természetet kap, de az értelmed nincs megújítva. Azon kell lennünk, hogy bekerüljön a bensőnkbe a Szellem által mindaz, amely kitörli a régi élet szerinti mentalitást. Mindannyian láthatatlan korlátokkal jöttünk, de Isten el akarja mozdítani ezeket a korlátokat. Úgy kellene cselekednünk, járnunk, beszélnünk, ahogy Ő. Isten erre a szintre akar vezetni minket, de nem tudja megtenni mindaddig, amíg nem hisszük el az új természetünk életének erejét. „De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.” Jak 1:25