Váradi Norbert, Őrbottyán, 2014. augusztus 3.

14085Isten Izraelt fel akarta emelni minden nemzet fölé, hogy aztán Izraelen keresztül létre hozza a Földön az uralmát. Ez az egyházra is vonatkozik, hiszen az Efézusi levél szerint mi is fel lettünk ültetve Krisztussal a Mennyekbe. Isten rajtunk keresztül akarja a királyságát megvalósítani ezen a Földön és ezt úgy teszi, hogy ehhez előtte az övéit fölemeli a maga szintjére. Ez először a bensőnkben történik meg, majd ez a szellemi valóság idővel megnyilvánul a fizikai világban is, ez Isten királyságának a megnyilvánulása. A keresztények nagy többsége nagyon nehezen, sőt, inkább egyáltalán nem tudja befogadni ezt az igazságot, viszont ha nem fogadjuk el Isten velünk kapcsolatos tervét, akkor nem lesz egyéni szinten áttörésünk.

 

 

Nochta Pál, Őrbottyán, 2014. augusztus 3.

14086A Lukács 10,26-ban Jézus megkérdezi a törvénytudót, „Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod?”. Jézust nem a törvénytudó teológiai látása, hanem a szívének az állapota érdekelte. A törvénytudó jó kérdést tett fel akkor, amikor megkérdezte, Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, viszont rosszul közelítette meg az igazságot, mert a szíve helytelenül értelmezte az igét. Ez a veszély minket is fenyeget, pláne akkor, ha helytelen célokat tűzünk ki magunk elé, ugyanis a szívünk gyakran a kitűzött célra fókuszál. Amennyiben rossz célokra fókuszálunk, akkor annak megfelelően fogjuk értelmezni az Írásokat illetve azt, amit Isten mond nekünk. Isten adott nekünk mennyei célokat, amelyeket kikutathatunk az Írásokból, ha arra figyelünk, amit ő mond nekünk, akkor idővel a szívünk is egyre tisztábban fogja értelmezni az igét.

 

Váradi Norbert, Ózd, Maranatha gyülekezet, 2014. augusztus 9.

14083A Biblia tele van a tisztelet megadására vonatkozó erőteljes felszólításokkal. Ezek nem csak javaslatok. Az összetört szívű ember tudja valóban tisztelni Istent és az isteni javait. A szeretet nem ellensúlyozza a tiszteletlenséget. A megértés sem pótolja a tisztelet hiányát. Pál azt írja, hogy az emberi bűn gyökere valójában abban rejlik, hogy bár az ember megismerte Istent, mégsem tisztelte vagy dicsőítette őt Istenként. Izraelnek életében a kudarc egyik eleme volt ez. Isten terve a népe felemelkedése még mindig. Ennek egyik módja, ha egyszerűen tiszteljük Őt annyira, hogy megengedjük neki, hogy felemeljen bennünket Önmagához a maga szintjére. A királyság megvalósulásának ez elengedhetetlen eleme.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 9.

14087Az üzenet témája, hogyan valósulnak meg az Egyháznak szóló ígéretek. Most a kegyelem általi hit korszakában élünk. Annyit kapunk az ígéretekből amennyit elhiszünk belőle. Sok rossz hírt hallunk arról, manapság mi folyik Krisztus testében. A mi részünk az, hogy ne csak várjuk az Urat, hanem aktívan nyomuljunk előre a királyságért, megértve rendeltetésünket és küldetésünket. A menny így kiemeli az egyházat a középszerűségből. Amíg épül a hamis egyház, a mi helyünk ez lesz. Azokban a gyülekezetekben, ahol ki akarják érdemelni a természetfölötti kegyelmet vagy áldást a fejlődéshez ott konstans módon a látható dolgokról beszélnek. Később elvesztik a siker ízét: a mennyei örömöt, majd bezártak lesznek a Szent Szellem friss üzenetére és munkájára.

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 16.

14084Bár a jelenlegi állapotok itt a Földön nem ezt tükrözik, de a próféták írásaiban és Pál leveleiben is több helyen olvashatjuk, hogy Isten egy dicsőséges egyházat fog maga elé állítani. Isten dicsősége már itt a Földön is meg akar nyilvánulni az egyházon keresztül a nemzetek számára, erről olvashatunk az Ézsaiás 60-ban is. Ez az ígéret nem csak Izraelé, hanem mindazoké is, akik újjászülettek, hiszen az újjászületés által beoltattunk a szelíd olajfába, így Ábrahám áldása már ránk is érvényes. Ahhoz, hogy ez az igazság valósággá váljon a mi életünkben is, a gondolkozásunknak meg kell újulnia és a lelkünknek meg kell szentelődnie.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 23.

14082Szeretnék a továbbiakban is beszélni a mennyei dimenzióról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten felépítse egyházát. Hiszen egy dicsőséges jelenlétben élő szentekért jön vissza az Úr. A természetfeletti egyház tagjai olyan előre kiválasztott szent és szeretett fiakból állnak, akik szellemi áldásokkal rendelkeznek. Feladatuk Isten kegyelme dicsőségének a magasztalása. Ez a kegyelem abban nyilvánult meg, hogy meg vannak bocsátva a bűneink Jézus vére által és egybeszerkeszt mindent a Krisztusban. Ő az egyházat használja erre az egybeszerkesztésre! A mi kiválasztásunk célja, hogy Isten fiává fogadjon, akik szentek és feddhetetlenek. A fiúság tapasztalati megértése, abban való valóságos hit nélkül a szellemi áldások elérhetetlenek. A fiúság a királyság megértése is egyben.

 

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 30.

14081Amikor Isten új dolgokat jelent ki számunkra, szeretné, ha el is jutnánk oda. Oda, ahol még soha nem jártunk. A szellemi áldások átvétele kiválasztás alapú és a fiakat illeti. Általánosságban a keresztények, még akik istenfélő életet is élnek, nem merik elhinni, hogy Isten feltudja emelni őket egy minőségibb mennyei megtapasztalásba. Az utolsó időben lehetetlen valóságos hitben maradni a mennyei befolyásoltság nélkül! Szent Szellem jelenléte nélkül nem láthatjuk Egyházunk jövőjének perspektíváit sem. “Kedveseim, igaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem tudjuk, mi lesz majd belőlünk később. Csak azt tudjuk, hogy amikor Krisztus visszajön, akkor már olyanok leszünk, mint ő. Hiszen meg fogjuk látni őt, amint van!” 1Ján 3:2.