20190518

2019.05.18. Aratás gyülekezete

 

 

Óriási hiba, amikor életstílusodhoz alkalmazod Isten igéjét, így teljesen figyelmen kívül hagyod életedre vonatkozóan a királyság céljait. Királyságról szóló üzenet egy környezetet hoz el. A kijelentések korszakainak és időtartamának átfogó keretét. Királyság működése a teremtő és megváltó munkáját jelenti, akarata véghezvitele érdekében. Nem lehet intellektuálisan megragadni hosszú távon a királyság üzenetét. Gondolati szinten nem tudod elgondolni, megragadni, érzékelni elmédben a hit valóságát. A szeretet szava héberül CHeszed (חֶסֶד) ami a  cselekedetekben megnyilvánuló szeretet. A szeretet tetteit jelenti. Mert a hit szeretet és tettek (járás) nélkül nem működik. Természetes emberi képességek gyökerei nem tudnak győzni a szellemi háborúban. Nem adnak isteni identitást. Szellemünk viszont bevezetnek gyökerei Isten királyságába. Szkeptikusság jelentése bizalmatlan, kétkedő, kételkedő, tamáskodó, gyanakvó gondolatok összessége. A szkepticizmus korlátot állít minden friss hit elé. Nem kell igaznak lennie egy szkeptikus elképzelésnek ahhoz, hogy jól magyarázza az ember vallásos tapasztalatait. Az ember hajlamos rá, hogy véleményét, sztereotípiáit, vallását akkor sem változtatja meg, ha a saját szemével látja annak tételei ellenkezőjét.

 

 

 

 

 

20190525

2019.05.25. Aratás gyülekezete

 

Üzenet segít bennünket abban, hogyan tudjuk érvényesíteni megigazult emberként imaéletünket. Tanulmányozzuk Illésről szóló kijelentését is Jakab apostolnak, mert ez nyitja meg az ajtót a helyes ima és cselekedetek számára. A hallás szellemi cselekedete az első lépés a hatékony imaélethez. Bár a hit hallásból jön, de csak megigazultságunkban működik. Sok ember nem tud hitben járni – nem azért, mert nem képesek meghallani az Ige szavát – hanem azért, mert nincs helyén a megigazultságuk. Megigazulás célja, hogy kapcsolatba hozza a hívő embert Istennel. Sokszor az emberek megpróbálnak megtenni dolgokat Istenért, de nem járnak Isten igazságosságában. Ha az ember megigazult,  - ezt tudja – akkor a hitetlenséget és szégyent leuralhatja életében. Amikor megigazultságunk ajándéka valóban jelen van életünkben, akkor hit általi imaéletünk nehézségeinkben is fenn tud maradni.

 

 

 

 

 

20190602

 Aratás gyülekezete 2019. 06.01.

Néha a legnagyobb problémánk az, hogy nem tudjuk biztosan, hogyan fognak alakulni a dolgok. Jézus azt kérdezte egyszer, vajon talál hitet a földön? Ha odaszenteled magad Jézus hitére, akkor garanciát vállal Isten részedre. Most tudom, hogy azt mondjátok magatokban, hogy ti tudjátok, hogy kell működtetni hitetek. Azonban, ha rossz dolgok érnek, először még optimista vagy. Ez az optimizmus gyakran inkább naivitás, mert nem tudhatod, hogy mi történhet még. Aztán, egy nagyon nehéz helyen találod magadat. A nehéz hely kereszténységünkben olyan terület, ahol még nem voltál vagy nem számítottál valami rossz dologra. Itt már nem vagy benne annyira biztos, hogy Isten meghallgat. Elbizonytalanodtál abban is, hogyan imádkozz. Miként Jézus a kertben. Sokszor megvan az a szellemi lökés, de most nincs. Ez az a szituáció, amikor szemtől szemben vagy egy folyamattal, és megigazultságod képességei hozzásegítenek az ígéreteid beteljesedéséhez. Néha megvan az ígéret, sőt van hited az ígéretben, hiszed, hogy meg fog történni, de amikor szembe nézel ezzel a folyamattal, - mint Jézus a Getsemáné kertben - minden elhalványulni látszik. Tarts ki a megigazultságodban! Getsemáné megpróbál nem összetörni, hanem győztessé tenni hited igazságossága által. Mert amikor a nyomás megnő, akkor Isten ki akarja hozni belőled hited erejét. Isten nem tudja kihozni úgy a sikereidet életedből, amíg abba nem hagyod, hogy elvárással legyél olyan dolgok felé, amik nem működnek. Nem tudom megmondani, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni, de hited megigazult identitásod miatt célba fog érni.

 

 

 

 

 

201960608

 Aratás gyülekezete 2019. 06.08.

 

Minden hívő a megigazulásában Isten királyi uralmának jelenlegi megjelenési formája. Megigazulásod szellemi tartalmába vetett hit azt jelenti, megtanulsz járni úgy, ahogy Jézus itt a földön, anélkül, hogy tudatában lennél alsóbbrendűségnek. Ekkor hited használatban lesz, ami teljesen megdöbbent téged és a körülötted lévő világot. Az eklézsia történelme mögött Isten királyi uralma áll, annak hatalmával és tekintélyével. Királyság az eklézsia belső valósága, lényege és kormányzásának helye. Működése függ a Szent Szellem ajándékaitól. Szellem ajándékaiban van jelen a látás és álom magyarázata. Megadatott, hogy értsd a királyságot, ha a szellemedhez változtatod az elmédet. Isten megismerése nem választható szét a szemünk világosságától. Csukott szemmel nem láthatod azt, ami átadni készül a királyságból. Amit nem fogadsz el a királyságban, az támadás alá fog kerülni, hogy ellopják magod kompetenciáját.

 

 

 

20190615

 Aratás gyülekezete 2019. 06.15.

 

Ha nem fejlett az igazságosságod, nem fejlett a hited sem. Egy kihívás előtt állunk: igazságosság determinál vagy az evilág rendszere (babiloni kultúra). Meg kell értened a hit és megigazultság barátságát és munkafolyamatát. A hit megerősíti a királyságban lévő valóságot és túlmegy az intellektuson, teológiai tudáson. A hit „látomással” megterhelt őrállókat hoz létre, miként Habakuknál látjuk a babiloni fogság előtt. A hit teszi ezt. A látomás terhével rendelkező hit emberei egy tiszta jövőképpel rendelkeznek, amely nem csal meg Bennünket. Jövőkép egy panorámakép a bensőnkben. Ez alatt a Szent Szellem általi fotót, videót értjük. Lehet egy új körülmény, új identitás, de túl azon, amit látsz és tapasztalsz fizikailag. Leleplez Isteni szándékokat és gondolatokat hordoz. Bemutatása és megjelenítése Isten tervének, amely csoda, azaz természetfeletti munka. Belelátás (intuíció) gondolatokba, amelyben hinni kell. Ha a hitednek nincs bizonyítéka önmagad előtt, akkor az egy hamisítvány vagy illúzió. Tehát nem elég, ha hitünk van a megigazulás természetének –amely isteni- bizonyságot kell tennie bennünk. Eljött az idő, miszerint természetes szinten nem tudsz életedre vonatkozóan teljes megoldást találni. Az egyház felelőssége alkalmaznia Isten elintézési módját. Ez mindig igazság alapú és hit általi történnek.

 

 

 

1. oldal / 3