Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2014. november 8.

14114Jézus Krisztus ítéletet hozott a világba a tekintetben, hogy akik nem látnak, azok lássanak, akik pedig látnak, azok vakok legyenek. Ezért akik felismerik az életükben sötétségben, homályban lévő területeket és látásra akarnak jutni, azok meglátják őt, mint Istent, Örökkévalót, Izrael Szentjét és Teremtőjét, Szabadítót, Megváltót, Királyt, Jó Pásztort és juhokhoz vezető Kaput, az Ő csodálatos sokszínűsége pedig körberagyogja az életüket.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 16.

14113Krisztus titkának leleplezése nélkül nem tudunk megszentelődni, hiszen a szentség éppen a Krisztussal való egységet jelenti. Krisztus nem erkölcscsőszként jelent meg, hanem a mennyei élet által. Ez a szent élet nem fogalom, hanem Krisztus. A szentség isteni tulajdonság, nem az emberé. Így megszentelődésünk nem földi célunk már, hanem természetfölötti megtapasztalásban való járásunk. A szentség kreatívvá és innovatívvá alakítja jövőnket. Szentsége csakis Krisztus szelleméből tud beáradni lényünkbe. Ezt nekünk is művelni kell azzal, hogy megnyitjuk szellemünket Krisztus titkának megértésre. „A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.” Péld. 9:10.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 22.

14112Üzenetünk hangsúlyt tesz az istenivé változásunkra és az isteni karakterek megragadásának hogyanjaira. Végül Mózes elhívásán keresztül mutatjuk be az Istennel való egyesülésünk korlátlanságait. Egy tökéletes és teljes bűnbocsánatot, továbbá teljes gondviselést hozott Isten szeretete. Azonban akik elhiszik a Krisztussal való egyesülésünk reménységeit, azok földi életében un. isteni karakterek és értékek kezdenek megvalósulni. A megszentelődés folyamata bennünk kegyelemből kezdődik, majd egyre inkább kiábrázolódik Krisztus képe. Ez nem munka alapú, hanem ingyen ajándék. Krisztus főpapi szándéka az, hogy mindnyájan résztesesdjünk javaiből és élvezzük karakterünk átváltozását.“…ugyanazon ábrázatra elváltozunk…”1Kor.3:18 részlet.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 29

12111A szentség isteni image-et alakít ki bensőnkben. Így tudunk hitelesen Krisztusképűvé változni már a földön. A hívő ember létét, képességeit, céljait ez kell, hogy meghatározza. A megtéréskor minden hívőnek öntudatosan kellene odaszánnia magát a megszentelődésre és Istenképűségre (hb.elohim-celem). Isten Szelleme tesz bennünket alkalmassá erre az átalakulásra, aki előleget adott a mennyből, hogy garantálja sikerünket. Krisztus a láthatatlan javakat láthatóvá, Isten személyét pedig közelivé tette kegyelme által. Ezért a szentség perspektívája a kegyelem és megigazultság teljességében való járásunkat jelenti. A teljesség azt jelenti: tett következményeként beállt állapotra utal, ami az adott dolgot teljes egésszé teszi. A krisztusi teljesség gondolkodásunkat, értékrendünket és önképünket helyreállítja.

 

 

1. rész

2. rész