Dátum: 2017. február 04. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170204Mi Istentől születtünk és teremtettünk Krisztusban jó cselekedetekre, amely elrendeltetett a világ alapítása előtt kegyelem által. A hit mindig kegyelemből merít és Isten előre tudásából építkezik. Működhetünk úgy is, mint Isten: nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mivel az igaz ember él hitéből, ezért fel kell építened hiteddel együtt a helyes önképet bensődben. Így a helyes imázs által fogsz tudni mozogni hitedben. Isten kész téged tovább vinni, mint ahogyan elméd gondolja vagy a körülötted élő hitetlen emberek. Ha nem értékeled a hitedet, akkor el fog halni a szellemed intuitív képessége. Lépj Isten osztályába, ahol a hited nevelőd és egyben támogatód is lehet.

 

 

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. február 11. Helyszín: Aratás gyülekezet

20170211A hitet hallás - kijelentett ismeret - által kapjuk, de csak a megigazultságban működik. A megigazultság Isten részéről egy jogi döntés és egyben isteni identitás is. Ha próbálsz mozdulni hitben, először akard meghallani Isten szavát, fejleszd hitedet és engedd, hogy Isten munkája helyre tegye a megigazultságod ajándékát. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy egy személy valóságosan megigazult és hisz-e szívéből, vagy csak  értelmileg elfogadja az Isten dolgait? A hit kiindulópontja egy létező Isten és nem végpontja. A hit küzdelme nem az, hogy folyamatosan küzdök azért a hitért, amit az első szentek kaptak. A hit harca az, hogy akadályok ellenére is fenntartom hitemet és ezzel megigazulásomat. A hit spirituális eredményeire mindig felfigyel a szellemvilág. Ekkor színre lép az un. jézabel-i jelenség, hogy kísérleteket tegyen a valódi hit munkájának megállítására. Ennek következményeként minden mozgalom összezavarodhat, hanyatlásnak indulhat és elkezdődhet a szétválasztódás. Azonban a győzelem ekkor is Isten részéről fel van kínálva. Lásd a thiatírai gyülekezet.

 

 

 

 

Dátum: 2017. február 18. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170218

Őszinte lesz, szóltam! Mi Isten igazságává lettünk Krisztus Jézusban, amikor újjászülettünk. Ádám kezdetben ezt a mennyei igazságot bírta, de az ellenség ellopta a megigazultság képét. Igaz Ábel lett a nem megigazult (Kain) vallásháborújának első áldozata. Bűnbeesés után a világot meghatározza egy isteni rend, de bizonyos esetekben beavatkozik a láthatatlan világ a látható felett. Az egész üdvtörténetnek célja, az Isten királyi uralmának behatása az igaz egyház részéről ellenséges térségben. Akkor tartalmazza Isten királyi uralma a hívő életét, amikor ennek jele lesz a megigazultság mentalitása. Krisztus a Mammon rendszerét és a Királyság struktúráját állítja szembe. A hit harcának nagy kihívása a pénzügyi területünkön van. Meg kell tanulnunk, hogyan éljünk ebben a királyságban, mert itt sokkal többről van szó, mint amit gondolnánk. Lehull a lepel…

 

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. február 25. Helyszín: Aratás gyülekezet

20170225Ebben az üzenetben kifejeződik, hogy mennyire szükség van a valódi hit gyakorlására. Jézus szándéka az, hogy felépítse bennünk a hitet. Ezt úgy viszi véghez, hogy az életünk bizonyos időszakában szembesülünk a magunk kételkedő vagy aggodalmaskodó állapotával. Jézus Krisztus ennek ellenére un. szellemi valóságot fog nekünk prédikálni annak érdekében, hogy tanítványokká váljunk. Emellett az agapé fontosságára is hangsúlyt teszünk, mert a bibliai hit a szeretett által munkálkodik, nem választható el Isten hite az Isten szeretetétől. Pál apostol azt mondja, ami meg fog maradni, az a hit, remény, és a szeretet. „Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot: és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” 1Jn:5:4-5