Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezete, 2015. május 2.

kegyelemmel megkoronazottakA sorozat első részében a kegyelem királyi székének témáját vizsgáljuk, majd így jutunk el az isteni kegyelem különböző fogalmainak mélyebb megértéséhez. Például kegyelem (hb.hesed), irgalmasság (hb.raham) és igazságosság (hb.cedek). Azért, hogy az üdvösségünk emberi képességektől független legyen, az elfogultság nélküli Isten a mércét megszüntette. Jézus Krisztus érdemeink nélkül igaznak nyilvánított bennünket. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükségünk a kegyelem mellett az igazságosság cselekedeteire. Az újsz.-ben kegyelem integrálva lett az igazságossággal. „Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel (hesed) és irgalmassággal (raham) koronáz meg Téged.” Zsolt 103:4.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezete, 2015. május 9.

kegyelemmel megkoronazottak02Isten jóságos és az Ő jóakarata bármikor elérhető számunkra. Az Ó- és Újsz.-ben egyaránt, aki Istennel volt valóságos kapcsolatban megtapasztalta az Ő kegyelmét (jóakaratát). Isten megáldott minket, mint újsz.-i szenteket az Ő jóakaratával, de nekünk aktívan egyet is kell értenünk ezzel. Isten figyel ezen a területen hitünkre, mert a kedveltség szövetségében élünk. Akik megtartják a szövetségét azok a haszidok! A haszid, Istent szerető, és Isten által szeretett ember, aki rendelkezik Isten legfontosabb tulajdonságával, az irgalmassággal. A szövetség tartalma a hűség, a haszid az, aki részese ennek a szövetségi irgalommal..

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 6.

kegyelemmel megkoronazottak003A kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még teljességében nem tapasztalt meg. A „hitre nézve becsületes” (Tim.3:8b) keresztények megjelenése hozzáférhetővé teszik, hogy a kegyelem hatása szerepet kapjon a hívők életében. Így új és egyben utolsó időszakba lépünk, ami már el volt tervezve. Nincs és nem is lesz ehhez hasonló időszak az egyháztörténelemben. Csak ragadd meg ezt, és kezdd el megvallani és elvárni, hogy hit által kegyelemből fogsz élni. Sok dolog felszabadul (elengedtetik) ami elkészíttetett számodra a világ alapítása előtt. „Ő pedig valóban megszabadított bennünket a halálos veszedelemből! Sőt, újra és újra meg fog szabadítani. Őbenne reménykedünk, hogy a jövőben is megszabadít bennünket.” 2Kor 1:10 „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” Mt 23:13.

 

1. rész

2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 13.

kegyelemmel megkoronazottak0042

Isten minden szövetségében jóakarattal és különleges bánásmódban részesítette a benne bízókat. Rámutatunk és kiegyensúlyozzuk azt, hogy nem dolgozott meg ezért sem Ádám, Ábrahám, Dávid. mert Isten királysága máshogyan működik, mint a világi rendszer. Amit kapsz azon alapul, amit hittel elvetsz. (Lk.6:38)Van jutalom a mennyben, de van itt a földön is. Ahogy vetsz, várd el Isten jóakaratát az életeden. Isten előre megáldott minket jóakaratával, de nekünk aktívan egyet kell értenünk ezzel úgy, hogy kijelentjük (ld.gr.homologeo) ezt. „És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel és irgalommal. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” Hos.2:18-19.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 20.

kegyelemmel megkoronazottak005Krisztus elviselte a töviskoszorút (kifizette az árat a Golgotán), hogy Mi a kegyelem koszorúját hordjuk. Kezdetben a földön lévő munka hozzátartozott az édenkert rendjéhez, de Ő viselte a töviskoronát az átok alatt lévő föld helyreállításáért, hogy később a megváltott ember újra áldott legyen és uralkodjon kegyelem által. Kegyelemről kijelentett tudáshoz képesség kapcsolódik. Csak ez által koronája a teremtésnek az ember. Ez olyan rendkívüli idő, amelyet Isten előre eltervezett egyházának. Szó lesz a második részben a kegyelem áradást akadályozó individualista és nárcisztikus kereszténységről is.

 

 

 

1. rész

2. rész

1. oldal / 3