Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. július 4.

kegyelemmel megkoronazottak007

A kegyelmi ajándékaid benned vannak, megbánhatatlanok, zseniálisak. A tanítás első része arra a kérdésre ad betekintést: Isten irgalmát miért nem tapasztaljuk meg sokszor nehézségeinkben, majd József mintáját nézzük meg. József ott volt a testvérei között és álmai lettek. Ezeket az álmokat ma látásnak nevezzük. A látás valami, amit Isten mutat meg nekünk, de természetes szinten nem jelent meg. Az ellenség viszont nem akarja, hogy a képességeid kiemelkedjenek. József szenvedve, zsidóként, rabszolgaként és „O” lehetőséggel került Potifár birodalmába, majd elkezdett felvirágozni minden. Józsefnél a börtön is prosperált!

 

 

 

1. rész

2. rész

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2015. július 11.

kijovunk a pusztabol

Magyarországon az egyház jelentős része a túlélésre van berendezkedve. Ez abból fakad, hogy a keresztények hit tekintetében csalódásokon mentek át, mivel kívánságaik nem teljesedtek be. Szentírás arra tanít minket, hogy vágyaink, kívánságaink folyamatos táplálása helyett, Isten ígéreteibe kell hittel belekapaszkodnunk, hogy szellemi pusztaságunkból megváltozott jellemmel és erővel tudjunk kijönni. Amikor hiszel abban, amit Isten már neked ajándékozott a megváltás által, akkor szüntelenül hat benned és megszabadít a fáradságos kereszténységtől. „Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.”2.Pt.1:3-4

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. július 18.

kijovunk a pusztabol2

Az előző részben arról volt szó, hogy Isten már mindennel megajándékozott minket ami az életre és a kegyességre való, ezért ne a kívánságainkban, hanem az ígéretekben akarjunk élni, amelyeket az Úr azért adott nekünk, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk. A második részben arról hallhatunk, hogy ez az isteni természet miként jön létre bennünk, mi közben a Szent Szellem Jézushoz hasonlóan minket is kivisz a pusztába vagyis olyan körülmények közé helyez, amelyek cáfolják az Istentől kapott ígéretek valóságát és beteljesedését. Ezt jelképezi Izrael negyven éves pusztai vándorlása is.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. július 25.

kegyelemmel megkoronazottak008

Nekünk nem szabad kevesebbet kívánnunk, mint amelyet Isten kegyelme akar adni. Ha hiszed, ha el tudod hinni, minden lehetséges annak, aki hisz! Nem engedjük, hogy bennünket megzavarjanak a világot érő eljövendő megrázkódtatások vagy akár a testvérek gáncsai. Ha nem illeszkedünk a kegyelem által plántált isteni „lehetőségeinkhez”, akkor lelkünk régi programja feláll bennünk romlásunkra. A tiszta (hb.tamim) szív-lélek-gén által elménk összhangba kerül a kegyelem üzenetével és megindul szellemi fejlődésünk. Ekkor létrejön egy folyamatos kegyelmi áradás, ami új irányt szab életünknek.„De Noé kegyelmet talált az Úr előtt.” 1Móz 6:8 „De Józseffel volt az Úr, kiterjesztette rá az ő kegyelmességét és kedvessé tette őt a tömlöctartó előtt.” 1Móz 39:21.

 

 

1. rész

2. rész