Dátum: 2018. április 14. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180414A téma tartalma az aggodalom hatása és „látómásos atyák” hiánya családban. Ma minden keresztény otthon a stresszel küzd. Az első felében „hit és az ige keverésének” módjáról lesz szó. Minden, amire szükséged lesz ebben az életben, készen áll az üdvösségben. Hit szava hír és csatorna a lehetetlennel szemben. Növekedik a családod érdekében a kihívásokhoz mérten. Mindig a szellemedben belül épül fel, 1 mag által. Aggodalom a nyugodalom ellenpárja. Amikor aggódunk, világ szerint gondolkodunk. Testvére a félelem és a kételkedés. Az aggodalom képzelet alapú és időhöz kötött. Lehet prevenció vagy egy TÖVIS a problémára, amihez nincsenek megfelelő képességeink vagy forrásaink. Aggodalom magányossá tehet, információszűkítő, stimulál, stresszel. A házasság mennyből jött létre, ezért látás nélkül korlátlanná válhat. Mi a látás? Több mint impulzus és intuíció. Belelátás és erő a cselekvésképességre. Erős képzelet arról, amit nem látsz, de létezik. Egy kép az új körülményekről. A nyugodalom hiánya a családokban, érzelmi sebeket okozhat. Ilyen például a házasság hajótörése, munkahelyi kudarc, az egészségkárosodás vagy megbecsültség elvesztése. Belső sérülések mindennaposak. Ha valaki sokáig él stresszben, az egyet nem értésben, vallási feszültségekben, parancsnoki fegyelemben és a lelki ke­gyetlenség más formái feszültségében, akkor a méltatlanság, bűntudat és szorongás bénító érzéseit hozhatja létre. A tönkrement keresztény házasságokban a gyermekek gyakran áldozatok.

 

 

1. rész:

2. rész:

 

Dátum: 2018. április 7. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180407Üzenet első része szellemi életünk nyitottságáról szól. A második felének témája: hova tart családunk. Családok nyugodalomban való platformjuk megismerés és növekedés alatt áll. Ez kellene, hogy motiválja a házaspárokat. Nyugodalom Isten királyságát és az üdvösség elérhetővé tett ígéreteit tartalmazza. Isten bevégzett munkájában való időzítés és az abból való kitekintés rendszeresen felülhaladja Istenről szóló ismereteinket. Ezért nem korlátozzuk, vagy nem tesszük korlátlanná az Istenre vonatkozó gondolatainkat. Akkor rekedhet meg a láthatatlanba való belelátásunk, ha saját hiábavaló, istentelen gondolataink erőtlenné teszik belső emberünket. A láthatatlan valóságok megragadása akkor eredményes, ha az ember Isten Igéjével összhangban álló képet alakít ki Istenről és javairól.

 

 

 

Dátum: 2018. március 31. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180331„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült.” Zsid 8:1 Nyugodalom üzenetének megértéséhez elsőként a főpap személyét kell. Főpapunk pozíciója örökkévaló lett. Rendkívül fontos azonban az, hogy ezt a hitet nem lehet szétválasztani Jézus Krisztustól, Főpapunktól, aki engesztelő és helyettesítő áldozattunk. A nyugodalomba való bemenetel Jézus Krisztus főpapi vérében lévő megváltás és üdvösség hatalmába vetett bizalom által válik valóssággá. Ez a hit törvényének fundamentuma. Amikor nem hiszünk az üdvösség munkájában, hogy minden része kilett dolgozva életünkre nézve, (kész van), nem mehetünk be a nyugodalomba. Áron főpapnak és fiait az Úr választotta ki, hogy nagyon közel legyenek Istenhez és a nép áldozatait, ajándékait Ő hozzá vigyék. Akiket Isten közel enged magához, azokban kívánja megmutatni javait, dicsőségét. Szent Sátor (annak berendezései) és a papok sajátos összetételű olajjal voltak megkenve. Kenet közvetítő ereje tette Őket tisztelté az emberek előtt. Amennyire helyes a közeledésünk és kapcsolatunk Jézussal a felkent főpappal, annyira maradhatunk a kegyelem képességében.

 

 

 

Dátum: 2018. március 24. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180324Nem csak azért követjük Jézust, mert csodáljuk. Nála megvan a tudás ahhoz, hogy mi számukra a következő lépés. Ha nem újulsz progresszíven a belső embered által, akkor garantálom, hogy gátolva vagy. A belső kenet által irányítani tudod az életedet. Mert a kenet megtanít a kihívásokkal szembeszállni. Ha semmibe vesszük a nyugodalom üzenetét, lassan gyülekezeteinkből a szellemi életforma eltűnik, helyette egy lelki (gr.pszükhikosz) kereszténység lesz standard. Egyházban az elvilágiasodás elleni védekezés megáll, féltve őrzött értékeit elnyeli a tudatlanság. Egy-két generáción belül megtörténik mindez. Szombat jelenti, az örökkévalóságba való kilépést, örökkévalóval való találkozást és örökkévaló rendeltetésünket. Ellenség célja, megállítani a hited munkáját a szégyen által. Szégyen tematikája: ahhoz szoktat, hogy elutasítsd Isten javait, és nem engedi a kegyelem általi befogadást. Spirituális értékteremtés nélkül életet alakít ki, hogy jelentéktelen légy és hamis imázsod legyen.

 

 

 

Dátum: 2018. március 17. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180317A nyugodalom azt jelenti, hogy Isten befejezte munkáját, megnyugodott a szombat napon az ember üdvössége érdekében. A szombatban megélhetjük mindazt, amit Isten előre eltervezett. Egy találkozási pont a látható és a láthatatlan világ között, ahol tényként elfogadjuk az üdvösség tervét részünkre. Mielőtt megszülettél, Istennél megvolt minden „előre segítség”, amire csak szükséged van és lesz. A nyugodalom az örökkévalóság helye, ahol önmagunk életét letéve, Isten jó tervéről elmélkedünk és Istent Szellemének vezetését engedjük munkálkodni bennünk. Minden, amire valaha szükséged lesz, elérhetővé tette számodra Krisztus vérében. Ezt nem lehet puszta vágyak által érvényesíteni. Az igazi hit, amiben élsz és jársz, mindig nyugodalomba vezet! Jézus szombati gyógyításai Isten munkái voltak. Azért tehette meg, mert azt Isten tette meg benne majd általa. Először látást kapott Atyjától, majd addig tudott eljutni hitben, amelyet megengedett neki Isten. Ha maga Isten is dolgozik szombaton a bűnös ember érdekében, akkor MI is dolgozhatunk vele együtt.

 

 

1. oldal / 75