2018. szeptember 15. Aratás gyülekezet

 

20180916

Az atyaságnak nem csak a lelkünkre nézve van szerepe, hanem szellemünkre és szívünkre nézve is. A szellemünk nyitottsága meghatározza a Szent Szellem térnyerését és vezetését kereszténységünkben. Atyánk nem csak a lelkünk részeit, hanem szellemünk képességeit - látás, hallás, felfogás - is szeretné finomítani. Az atyaság egyik megnyilvánulása a vigasztalás, oktatás és fenyítés szintjei, a másik szellemünk szerepe mindennapjainkban. Az összetört szívünk nem feltétlenül káros személyiségünkre nézve és egy alázatos szellem kialakítása dicséretes Atyánktól. Jelenlegi egyházi elképzelések, tanok, ideológiák és a keresztény nemzeti kultúra meghatározza az emberek szellemi mintáit. Az egyház szellemi állapota és képessége a szellemi világban való forgolódást tekintve többnyire tapasztalatlan és becsapható, másrészt Isten természetfölötti Atyaságának beavatkozását nem ismerik, így nem is igénylik. „Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a szellemek Atyjának, és élünk! Zsid 12:9

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. szeptember 8. Aratás gyülekezet

 

20180908

Három ok, ami miatt nem tud Isten királyságának érdekeit képviselő egység létrejönni egy városban: 1. helytelen bibliai világnézet, 2. vágy arra, egységet önmagában végcéllá tegyük, 3. hangsúly a testületi összegyülekezésen van, a bibliai testületi látás helyett. Azonban a helyi gyülekezetekben többfajta szintű kapcsolatok léteznek. A kapcsolatok minőségét ajándékaink, elhívásaink és szellemi-lelki állapotunk meghatározza. Csak a kihívottak (hb.qahal) egysége az Úr elsődleges szívügye, amit János 17-ben feljegyzett imájából látunk. Az egységes ima azt jelenti ki a mennyei világnak, hogy a hívők közössége kész az együttműködésre Istennel. Sokak számára a szeretet fogalmába nem fér bele a megítélés és ebből adódó konfrontáció a szellemi dolgok vonatkozásában. Ha prófétai reformátorok lépnek színre, elkerülhetetlen lesz az isteni szétválasztás. Senki sem hallott még diplomatikus reformációról. Ennek oka: a korrupt vallás szelleme nem adja fel egykönnyen a pozícióit. Ha azon vagyunk egységben, hogy Isten Királyságát megvalósítsuk a földön, akkor a konfrontáció jönni fog, még ha nem is akarjuk.

 

 

 

 

 

2018. szeptember 1. Aratás gyülekezet

 

20180901

Atyánk benső lényéből segíti fiait azzal, hogy mindig időszerű és sorsunkra nézve segítő tanácsokat ad. Ez magasabb szint, mint egy emberi mentorlás. Ezzel fel is neveli fiait, akár hírnevét is kockáztatva, mert mögötte áll fiainak. Hidat épít Nekünk a szükséges kegyelemi források között. Ezek a javak Krisztus főpapi munkája révén elérhetővé váltak. Atyaság, Illés szelleme által új perspektívát nyit a fiak előtt. Illés szellemének elvárásai azonnali felépítő és formáló hatással vannak ránk. Ez kihívást jelent minden generációnak. A keresztényeknek szükségük van férfias karakterekre, mennyei Atyaság teljes tervének kivitelezőire, azokra, akik előttük járnak a szeretet szellemében és kijelölve ezzel az utat, miként Keresztelő János. „Drága fiam-e nekem Efraim, avagy gyönyörűségem gyermeke-e, hogy valahányszor beszélek felőle, egyre megemlékszem róla? Azért zúgnak miatta beleim (bensőm), irgalmazva irgalmazok neki. Állíts magadnak útjelzőket, helyezz el magadnak oszlopokat, fordítsd szívedet az országútra, az útra, amelyen mentél, térj vissza, Izrael szüze, térj vissza a városaidba. Meddig fogsz bujkálni, te elpártolt leány? Bizony újat teremtett az Örökkévaló a földön.…ama napokban nem fogják többé mondani: az apák egrest ettek és a fiuk fogai vásnak belé.” Jer 31:20;21;28 Imit

 

 

 

 

 

2018. augusztus 25. Aratás gyülekezet

 

20180825

Mennyei atyánk istenképét nem emberi elgondolás, egyházi modell, hanem a Szentírás alakítja ki és fejleszteti tovább életünkben. Atyaság mélysége kikutathatatlan. Az Úr önmaga feltárulkozásán kívül a szolgálókat használja. Ebben a legmagasabb szellemi atyaságot a szolgálati ajándékok tudnák átadni. Optimális esetben. A kinyilatkoztatásban, mint leleplezett igazságban hiszünk, mert ez által az Atya identitását és képességeit pontosan, tükrözi Egyházában. Amikor vonzza az embert önmagához, legteljesebb önlelepleződése szeretetében ismerteti meg. Aki szeretetében marad, az Istenben marad. Krisztusban az Atya teljessége öltött létformát. Atya és a Fiú közötti teljes egység megmutatta, mire lehet képes az ember az Atyaság alatt. Isten atyákat és anyákat keres a hitben akik tanulnak a Szentírásban látható atyák bukásaiból. Ő olyanokat keres, akik hajlandóak megfizetni az árat, hogyan válhatnak mentorokká és szülőkké, akiket Isten emel fel Atyaságán keresztül. Szentírás realistán mutatja be a szellemi atyák és elhívottak mentorlási hibáit generációjuk felé.

 

 

 

 

 

2018. augusztus 18. Aratás gyülekezet

 

20180818

Isten atyaságán épül fel az egyház rendje. Krisztus, ma „minta fiú”, őt kell utánoznunk. Ő az Atyaság megvalósulásának prioritásában szolgált. Személyes jólétünk az Atya előre eltervezett tervének van alávetve. Sikertelen kereszténység az, amikor egónktól, bűneinktől való megszabadulás azért akarjuk, hogy szükségeinkre vonatkozó javakhoz jussunk. Krisztus földi szolgálata azért tökéletes mestermű, mert mindenben következetesen az Atya céljainak rendelte alá önakaratát. Atya és a Fiú közötti tökéletes közösség és az ebből létrejött egység felépítése sok-sok munkát vett igénybe. Harminc évet. Sátán is képes működtetni kereszténységen belül is egy un. pszeudo-atyaságot. Ez az atyaság azonban antikrisztusi-atyaság, amely keveredés alapján az igazi atyaság megvalósulását akadályozza. Sajnálatos módon a hamis atyaság kiépítésében a vallásnak döntő szerepük van és lesz a hamis transzcendens célok és prófétai jelenségek által.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. oldal / 80