20210227

Ha az ember megalkotja a saját képességeibe vetett imázsot, akkor elhagyja a szellemi képességeit. Bár újjászületett, de nem éli azt, aki. A vallás új identitást adott neki. Ha a hívő világképébe nincs benne az isteni hatalom általi életrendezés, akkor az az ember földi bölcsességgel akarja megoldani a szellemi problémáit. A hívő számára az egyetlen harc a hit harca. Miért mondja jónak Pál apostol? Minden alkalommal, amikor a hit harcát harcolod, és nem adod fel, akkor győzöl. Az ellenség gyakran próbálkozik, hogy lehúzzon minket a hit szintjéről a testi szintre, mert korszakunk szükségszerűen nem rossz, hanem gonosz. Amely egy adott fokon fejlődési sajátossággá vált. Gonoszság fokozatosan nő és a kiegyensúlyozott szellemi atmoszféra az egyházban megszűnőben van. Nem egyszerűen gonosz vagy sötét lesz, hanem nagyon sötét. Számomra ez azt jelenti, hogy ahol egy kis ördögi jelenlét volt, most nagy lesz. De nem tudsz ellenállni neki, ha nem vagy az igazságban. A hitedet úgy élesíted, hogy használod és elkezdjük harcolni a magunk harcát. A láthatatlan világ közlése kijelentésből érkezik és szellemi érzékszerveinken keresztül. Az igazság szó görög értelme nagy, és ebben a fogalomban még igazlelkűség, jogosság és méltányosság is van. Az igazság annyit jelent, hogy valami megegyezik a valósággal, az igaz létezővel. Az igazságosság és igazság azt fejezi ki, hogy valaki megfelel-e a teremtésben lévő törvényszerűségnek. Az Ige igazsága belső szellemi értelmét az Igazság Szelleme világosítja meg.

 

 

20200220

 2020.02.20

Jézus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. Hogy ez megvalósuljon az életünkben, nekünk kell ebben együtt dolgozni Istennel. Ádámnak kezdetben hatalom adatott Istentől, hogy legyőzze az ördögöt. Az Egyháznak Krisztus ezt visszaszerezte a megváltásában. A kígyó azért tudott bejutni a kertbe, és tenni, amit tett, mert Ádám hibázott az uralkodása területén. Nem hitte el. Az emberek kapnak egy magot, azaz lehetőséget Istentől, miként Ádám. A magban Isten ereje található, ami képességet hoz létre a szívben. A mag tartalmazza a belső isteni erő fejlődését is bennünk. De ha senki sem értékeli, akkor az ördögnek gondja lesz rá. A megváltásban semmi sem működik automatikusan. Csak Isten Igéjébe vetett hit által kegyelemből. Az Egyház (gr. oikosz: otthon, lakás vagy család) legfőbb célja nem a harc és az Isten érdekképviselete minden áron, hanem a közösség és szolgálat papokként.

.

 

 

 

202102132020.02.13

Mi gátolhatja meg szellemi megtapasztalásainkat, kegyelem adta lehetőségeinket és hatalmunk eredményességét? Mit jelent Isten előtt megállni szégyen nélkül? Atyánk a megváltás áldásait előre eltervezte és megvalósította Jézus Krisztusban. Pont elegendő mindig és mindenre a kegyelem. Bár a lelki és fizikai gyógyulásunk látható valóságban áll elő, mégis szellemi áldásnak kell tekintenünk, mivel ez szellemi gyógyulás. Jézus már elhordozta érted a kereszten a megigazulásodat is, hogy tudj jogos állapotodban kormányozni. Isten királyi gyermeke lettél. Az Ő sebeiben már ugyan úgy megigazultál, mint meggyógyultál. Ez a természetes emberi gondolkodásmód számára elsőre talán megdöbbentő állítás azt fejezi ki, hogy az ember nem a saját jó cselekedeteinek következtében válik igazzá Isten előtt, hanem kizárólag a Krisztusba vetett hite által kegyelemből. Ennyi Elégséges. Kezdj el hinni az alapján, amit Isten igéje mond Rólad! Kezdj el azonnal hinni abban, hogy te az Ő sebeiben megigazultál és meggyógyultál.

 

 

 

20210206 2021. 02. 06.

"Mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez az a győzelem, amely legyőzte a világot, hitünk". Isten vágya, hogy növekedjünk hitében, győzedelmeskedve életünkben. Arra keressük most a választ, hogy Isten hatalmának igazságában való működés miként valósul meg Krisztusban. Legyen világosság azok számára, akik még idegenkednek vagy félnek attól a rendkívüli hatalomtól (erőtől), amit a megváltás tett elérhetővé az egyház számára. Isten királyi uralma mindig vet. Egy igét (magot) ad neked, ezért benned van egy növekedési lehetőség (talaj). Ebben az üzenetben meg fogod érteni, hogyan kell valóban legyőzni a sátánt Isten igéjének (mag) stratégiájával. Engedd meg, hogy ez a tanítás egy másik szintre tereljen a harcaidban való tapasztalataid során, és ezzel életedet is tovább változtassa. Hozzon kijelentést Jézus Krisztus kereszten szerzett eredményéről, tudván, hogy a hatalom segítségével semmi sem állíthatja meg Isten tervét életedre nézve.

 

 

 

20210130 2021. 01. 30.

Az ellenség az Istentől kapott képességeinket támadja. Az Istentől kapott képességed, elrejtett képességek. Olyan dolgok, amelyek születésed előtt beléd lettek un. építve. A megfelelő környezetre van szükséged, hogy ezek kibontakozzanak vagy kivások, ahol megnyilvánul szellemed képessége. A gonosz hadművelete sikeresen eltérített sok embert Istentől ka­pott elhívásá­tól. Több idős keresztény saj­ná­lat­tal tekint vissza hibáikra és szerették volna tudni, hogy mi történt volna, ha veszik a bá­tor­sá­got és feltétel nélkül igent mondanak Istennek. A vádló rengeteg tapasztalatot szer­zett, mielőtt Jézus felé fordult volna figyelme a pusztában. Sok keresztény ezen a ponton megértette a pusztában lévő harc jelentőségét, de az árat túl ma­gas­nak találta és elfordult Istennek életére vonatkozó eredeti tervétől. Azt tették, amit a vi­lág okos dolognak ítélne meg. Nem hittek abban, hogy a kereszt győzelme olyan nagy, hogy nem­csak az örök élet ingyenes ajándéka vált elérhetővé számunkra, hanem győz­te­sek vagyunk a Sátán minden munkája fölött, minden körülményünkben. Még ha nem is látszik a világban lévő forgolódásunkban egyértelműen. A szellemi harcunk vereségeiből való gyógyulás és vigasztalás be­le­tar­tozik a kereszt művébe. Folytonosan.  Ahogyan Jézusnak ál­landóan résen kellett lennie személyes ellenségének (Sátánnak) támadásaival szem­ben, ugyanúgy nekünk is résen kell lennünk azokkal a csapdákkal szemben, ame­lye­ket elhelyeznek előttünk.

 

 

 1. rész

2. rész

1. oldal / 107