20190511

2019.05.11. Aratás gyülekezete

 

A hit mindig ott kezdődik, ahol Isten kegyelmének megnyilvánulása ismert. Hitünk kinyit egy un. kegyelemvilágot, ami már az idő előtt létezett. Mert a hit felülmúlja azt, ami látható vagy mulandó az életünkben. Ne csüggedj el, ha még nem elég erős a hited. Ne add fel! Sokszor tűrésre és időre van szükség, míg megértjük, hogyan dolgozik Isten hitünkben. De ha elmélkedsz az igén, meglesz az a hit, ami bizonyságokat tud mindig felmutatni. Mert ha a hitednek nincs valamilyen bizonyítéka, akkor sajnos egy utánzat. Hit túlmegy a tradíción és az intellektuson. Bizonyíték, bizonyosság, meggyőződés valami olyanról, ami nem látszik. Nem azt mondja, hogy meggyőződés olyanról, ami nem létezik. Csak nem látható. Bizonyíték azt jelenti, hogy már ott van. Szabadulásod már ott van! Hitben lehetetlen, hogy ne legyen biztos jövőd. Ha elkezdek a hitben járni, akkor tervet kell változtatnom a sorsom természetes folyamatához képest. De nem elég, ha hitünk van a Messiásban. Hitünknek tennie is kéne, hogy dolgozzon 1 céllal Isten tervében. Akinek nincs terve, annak céljai csupán álmok maradhatnak.

 

 

 

 

 

20190504

2019.05.04. Aratás gyülekezete

Hit által élni azt jelenti, hogy mindennap használod a hitedet a kegyelemért. A kegyelem mindig édes. Rajtunk áll, hogy fejlesszük-e hitünket. Édenben Ádámék hit atmoszférájában éltek, de a bűn leblokkolta bennük hitük képességeit. Amikor Isten pusztába vezette népét vagy elvitte a tanítványokat a másik partra, nem csak az volt a cél, hogy hitük legyen, hanem az is, hogy a hitük előrehaladjon. Az, hogy ellenállásba ütköztek és csatákat vívtak, nem azt jelentette nem volt hitük vagy nem Isten akaratában voltak. Ugyan így Nálunk sem. Igen, az Ő akarata a szabadulásod minden szituációban, de neked kell megtörténtté tenni! Csatáid elején és közepén ki kell jelentened, hogy nem adod fel! Izraelnek a pusztában volt evangéliuma, de nem párosították hittel. Ekkor 40 év keserűség, feladás és félelem jött rájuk. A félelem és keserűség egy szellem is lehet. A félelem és keserűség szelleme gyakran azért van kiküldve, hogy leállítsa előre haladásodat. Ahogyan látod magad, abban hiszel. Amiben hiszel, az hatást vált ki életedben és meghúzza színvonaladat. Ha megpróbálsz átalakulni, bensőd torz képe harcolni fog ellened. Minden hamis kép szintkontrollt hoz, majd akadályozza a kegyelem átvételét.

 

 

 

 

 

20190428

2019.04.27. Aratás gyülekezete

Isten kegyelme csak hit által aktivizálódik. Ez nem tanítás, elv, szabály, mozgalom, gyülekezet. Akkor mi? Élet. Ha nyertél arról kijelentést, hogy a hit & kegyelem miként lesz támogatód, az mindig isteni életet hoz részedre. A hit nem filozófiai gondolat, hanem mennyei erő! A hit kihívást és küldetést hoz Isten részére, mert hű a szavához és ígéreteihez. Mi sokat tudunk. A kijelentés tehetetlen és meddő hit & kegyelem nélkül! Mi pünkösdiek krízisben vagyunk, mert sok tudásunk lett, de hit nélkül! Hit kegyelemből merít. Újjászületéskor Isten gondoskodik mindenki számára ugyanabból a hitből, amely Krisztusnak adatott. Mindenkinek egyforma bejárása van a hit forrásához. Amikor hited élővé válik, Isten kegyelme azonnal szponzorod lesz. De a kegyelem tehetetlen hit nélkül. Mindez azzal a céllal adatik, hogy végig patronálva légy földi életedben. Hit & kegyelem isteni életet hoz mindig. Hiszel benne, hogy ráillessze pártfogását sorsodra. Amikor Istenre rá van bízva életpályánk, akkor a hit & kegyelem előhozza az új és titkos képességeinket. Hitünk nem csak egy bizalom Istenben, hanem engedelmesség is, amivel bizonyítod, hogy hiszel Benne. Mi rábízzuk magunkat az Ő kegyelmére, hogy véghezvigye az előre eltervezett tervét.

 

 

 

 

20190420

2019. 04.20. Aratás gyülekezete

 

Krisztus azzal a céllal adta életét mindenkiért, hogy a lelkiismeretünk meggyógyítása után kegyelemből, bűnbocsánatból, megigazulásból és jelenlétéből részesüljünk. Mindez érdemeink nélküli. Az újszövetségi Istentisztelet felülről való kijelentésből származik, amelyben nincs önkijelentés. Istennel való igei kapcsolat és az Isten-ismeret elmélyülése az engesztelő vér közvetítése által történik. Isten létéből csak áldozat által lehet részesedni. Erre pedig nekünk reagálnunk kell hit által. Gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy folyton szemünk előtt tartjuk Főpapunk megfeszítését, föltámadását, vérének tanúságtételét. A közvetítés két oldalú. Ekkor már megszűnik a kínzó önvád, bűntudat. A kegyelem tartalma üres és hatástalan lesz akkor, ha a vér szerepébe vetett hit nem jelenik meg Istenkeresésünkben. A kereszt általi ítélet az, hogy a Sátán jogos ítélet alá került. Ítélet Sátán királyságára irányult. Ezt a Szent Szellem bizonyítja nem csak a világban, hanem az Egyházban is. Bár ezt 2000 éve nem látjuk teljességében.

 

 

 

 

20190413

2019. 04.13. Aratás gyülekezete

Istennel való kapcsolatunk szintjei talán úgy írható le rövidke életünkben: ismerős Isten, megismerés alatt álló Isten és barát, akire figyelünk. Ez különleges kapcsolat. Újjászületésünk létre­jöttét és létfenntartását a Szellem vezetése és lelkiismeretünk segíti. Lényegénél fogva nem birtokolhatjuk Isten létet a Szent Szellem munkássága nélkül. Léttöbblet viszont a lelkiismeret és Szent Szellem közösségéből ered. Megjelenő szellemi újdonság mindig a szív tartalmi és erkölcsi bővülését eredményezi. Engedelmesség előszobája érdeklődve és figyelmesen való hallgatásunk. Lelkiismeretünknek való engedelmesség oka nem csak tetteink minősége, hanem akik vagyunk és küldetésünk. Lelkiismeret hangja lehet: Felismerés, Meghatározás, Döntés, Behatás, Tudás, Belátás, Befolyás, Világosság, Háttér, Alkotás.

 

 

 

 

1. oldal / 86