2018. július 14. Aratás gyülekezete

 

Amikor eljutsz az erőtlenség csúcspontjáig, ott vár a kegyelem és a természetfölötti erő. A szellemi életünk nem a jelen határain belül található. Sok esemény megrendítheti a hívő biztonságérzetét, de az ígéret biztos marad. A kegyelem örökkévaló, mint az ígéretek. Gyakori jelenség, hogy keresztény életünkben úgy érezzük, nem vagyunk elég jók Istennek és ezt igyekezünk kompenzálni. Ekkor egyre kellemetlenebbé válik erőlködésünk. Örökségünk nagy része Istenünk ígéreteiben van. Amit eddig kegyelemből megtapasztaltunk előlege annak a jutalomnak, amit a megfelelő időben mindig kifizet nekünk. Azt szeretném, ha túljussunk minden önvizsgálaton és a kegyelem olyan bőségéhez jussunk, hogy szent és eksztatikus állapotunk tanúbizonysággá váljon magunk és környezetünk számára.

 

 

 

 

 

2018. július 7. Aratás gyülekezete

 

20170707

Az üzenetben szó lesz 4 elvről, amely segít egy magasabb szintre lépéshez a házasságban. Érintjük a férfi szerepet bibliai igazságok által. Óriásit tékozolnak mindazok az emberek, akik a házasságot autonóm, privát szférának tekintik. Sokan azt gondolják, hogy meghatározhatják az alapszabályokat. A királyság evangéliuma a természetfölötti szemszögét hozta el. A házasság kizárólag Isten királyságának törvényei szerint értelmezhető és újítható meg, mert a mennyből létrejött intézmény. Otthonainkban, nekünk kell lerakni ezt a fundamentumot. A királyság üzenete és elvei tradicionális törvények. Ha ismered elveit, mindig sikeressé tesznek. Irányítja a világban és egyházban való forgolódásunkat. Királyságban király uralkodik és magasabb szinten működik, mint a földi törvényszerűségek. A gond az Ó.sz.-ben is ott kezdődött, amikor Babilon kultúráját keverték Isten törvényével. Mi, nemcsak gondoskodást akarunk kapni Istentől, hanem szellemi jövőnket is szeretnénk birtokba venni otthonunkban. Ilyen módon már a jövő előízét, előképével élhetünk. Ebben egy családi munka is vár bennünket.

 

 

 

 

 

2018. június 30. Aratás gyülekezete

 

20180630

Az üzenet első részében a vallás munkájáról lesz szó, mint a hazug valóság. Hogyan épít ki hamis identitást, hamis hit célokat és egy hamis kereszténységet. A farizeusi kovász egész életünkben kísérteni fog. A valóságos igazságot pedig mindennél többre kell becsülnünk, ha a szívben értéket alakított ki. Második részben életünket sikerre vivő ígéretekkel foglalkozunk. Ígéretek a legnagyobb horderővel rendelkeznek sorsunkban. Amennyit elfogadsz, annyi valósul meg. Az Ígéretek elfogadása az újszövetségben való életet jelenti. Mindenkinek személyesen kell fogadnia és láttamoznia Isten ígéretét a saját hite által, különben semmi haszna sem lesz belőle. Ígéretek hidat képeznek a szövetség áldásaihoz. Semmi sem lehet bizonyosabb, mint az, amit maga Isten jelent ki és semmi sem történik meg biztosabban, mint az, amiért Ő esküvel kezeskedett. A testé lett ige, azaz Krisztus, telve van kegyelemmel és valósággal, igazsággal. Az igazság, egy magasabb valósága a realitásnak, amit érzékelünk.

 

 

 

 

2018. június 23. Aratás gyülekezete

 

20180623

Az „emuná” héber szó megbízható platformra való építkezést jelent. A héber mentalitás számára a valóság az a biztonságos és hűséges dolog, amire bátran támaszkodhatunk életünk vonatkozásában. Egy biztos lényegi pont. Ahogyan kezeled a jelen helyzet kritikus problémáit, az meghatározza, hogy visszaesel-e majd a hétköznapi szintedre, vagy belépsz egy új szintre. Az áttörési pont akkor jön el, amikor veszed a szellemi elveket, amelyekben éltél az eddigi szinteden és áthozod azt a következő új szintre. Közben megváltozol belül, de az elvek transzferálható szilárd igazságok lesznek. Akkor jön el a valóság manifesztációja, amikor a maximum határán vagy annak a szintnek, ahol éppen tartasz és éppen azt próbálod kitalálni, hogy tudsz kijönni onnan ahol vagy, hogy oda juss, ahol Isten akar látni. Szükséged lesz egy új célra - nem álmodozásra -, ami méltó Istenedhez.

 

 

 

2018. június 17. Aratás gyülekezete

 

20180616

Isten el fogja húzni a függönyt és egy nagyobb mértékben le fogja leplezi önmagát és beszédét. Jelenleg egy un. spirituális káosz van az egyházban és ennek oka az, hogy nélkülözik Isten beszédének erejét, valóságát. A valótlan, azaz semmi is „kézzelfogható” a szellemvilágban. Ennek következménye, hogy a bevetett ige a szívben szétzilálódik, széthullik, majd kiesik a szívből. A valóság Szellemének is van ellentéte a hamis, üres beszéd, prédikáció. Képtelen kifejteni isteni emanációt, életet, identitást. Keresztény ember spirituális élete a valósághoz (gr.a-létheia: nem-elrejtettség) való viszonyától függ. Mivel pedig a valóság egyetlen forrása Isten és annak beszéde, nélküle a teremtmény semmit sem tehet. Ezért első sorban Istent kellene ismernie a valóság beszédének leleplező munkáján keresztül. Az Úr beszédét nem lehet személyénél alacsonyabb rendű dolgokkal összhangba hozni. A valóság beszéde nemcsak egy üres tartalmú szó, hanem benne van bizonyos mértékig maga Isten személye is, így tükrözi annak eszenciáját..

 

 

1. oldal / 78