2020. 01. 18.

20200118A krisztusi fiúságunk nem garantálja a növekedést. Az építkezésünk egyedül a bennünket birtokló Krisztus szellemében lévő privilégiumok megismerése által történik. Ahhoz, hogy megváltozzunk újjászületésünk után, igazán meg kell értenünk, kik is vagyunk Isten fiában, a Krisztusban. Akkor kezdünk átalakulni, amikor hagyjuk, hogy Krisztus élete megváltoztassa gondolkodásunkat a törvény, megigazultság és szeretet kapcsán. Ellenség soha nem akarta azt, hogy megismerjük, kik is vagyunk Krisztusban, mert ez felhatalmaz bennünket a szeretetben való sikeres élethez. Törvényben mindig elítélve látjuk magunkat, de Isten szeretetébe nézve Jézust fogjuk meglátni, mint örökkévaló megváltót. Amikor szeretettől ösztönözve vagy, akkor elindultál az Isten megismerésében. Ha megismered egyre jobban a szeretet által Istent, nem csak keresni fogod Őt, hanem invitálva és ösztönözve leszel a szeretet kapcsolatára. A királyi törvény csak a királyoknak szól. Ez valóságos életvitel, életstílus, életmodell. Szeretet kinyilatkoztatása és megtapasztalása a kegyelemnek dagálya. Aki áthelyezkedik a szeretet világába, az csak a krisztusi élet által tudja megtenni. Pál szerint Krisztus életét bennünk a hit tartja fenn.

 

 

2020.01.11

20200111Egyház arra van tervezve, hogy a hit hallása által működjön a földön. Ekkor a mennyei valóság realitásának teljes lehetőségében otthonos lehet. Ragadd meg azt a sorsot, amelyet Isten készített Neked. Amikor keressük a halló és látó képességünk fejlődését, akkor a Biblia azt mondja: „akinek van füle a hallásra hallja, vagy Kinek van füle, hallja meg. Mert akinek van, annak adni fognak, úgyhogy feleslege lesz, de attól, akinek nincs, még amije volna, azt is elveszik”. Ekkor világos képet fogsz kapni arról, hogy ki vagy Te és miért teremtett újjá Isten. Ézsau, a föld egyik örököse eladta az első szülöttségi jogát, ezzel eladta a jogát arra, hogy halljon és lásson. Úgyhogy újítsd meg elmédet azzal kapcsolatban, hogy mit kell elfogadnod az újjászületésed örökségében és ragaszkodj is hozzá. Engedd meg Isten Szellemének, hogy felemelje a gondolataidat Isten színvonalára! Vess el, minden más gondolatot, koncepciót, megoldást, elképzelést, ami ellentétben áll azzal, amit Isten mond új természeted lehetőségeiről. Az ellenség azon van, hogy soha se mozdulj ki kijelentés alapú ismeretből. Neked folyamatosan fenn kell tartanod ezt az igényt és ezt az elvárást az építkezést hit által Önmagaddal kapcsolatban. Amikor vétkezik a megigazult ember a valóságnak egy dimenziója elkezd bezárulni előtte. Ettől kezdve a természetes szem irányítja a sorsot. Ez korlátozás…

 

 

20200104 2020.01.04

Mára a világ önértelmezése hatással lett az egyházra a dicsőség helyreállítása késik és az olajárusoknál az olaj egyre fogy. A világ gondolkozása Isten Igéjével ellentétes ideákból áll. A céljuk az, hogy egy alacsonyabb világosság szinten tartsanak bennünket, mint ahogy azt Isten tervezte felőlünk. A negyedik ipari forradalom nem a „hogyant”, hanem magát az embert változtatta meg. Az alapvető emberi értékek megőrzése jelentené a kulcsot egy élhető világhoz. Ez nincs már meg. Közben egy kulturális degenerációnak és őrült technológiai átalakulásának vagyunk tanúi. A kijelentés azért adatik, hogy visszanézhess arra a szintre, ahonnan kiestél. A hit azért adatott neked, hogy a világosságod szintjén tudj járni. Amikor Isten cselekszik az sokkoló és megdöbbentő. Minden, amit Jézus tett, belsejéből történt a földön és a világossága által jött létre. A mi képességünk nem bennünk van, hanem a világosságunkban.

 

 

201912228

Tóthné Kállai Klaudia – Az Úr, az én erőm és magaslataimon járni enged

2019.12.28

A valódi Istentől jövő vezetés (Isten hangja) imádkozásra, Isten Igéjének lelkes, szisztematikus tanulmányozására, elkötelezett keresztény életre serkent mindenkit. Az újjászületett ember nem tud megerősödni, Isten természetfeletti tervében járni, csak ha a Szent Szellem uralma alatt él. A mi emberi gondolkodásunk, látásunk nagyon szűk korlátok között mozog, Isten pedig az Ő dicső gazdagságának a mértékében tud minket megerősíteni és nem a saját elképzeléseink korlátaink szerint. Ez az üzenet nagyon szoros kapcsolatra bátorít és perspektívát nyújt, hogyan tudunk megigazult emberként az ige és a Szent Szellem közössége által megújulni, meggyógyulni a sérüléseinkből, illetve magasabb szellemi megtapasztalásokra eljutni. Az üzenet fókuszba helyezi, hogy Jézus Krisztus visszajövetele közel van, Ő Isten szerelmes fia, akiben gyönyörködik, az Ő hangját, vezetését szükséges meghallanunk a magunk ötletei, okoskodásai helyett. 

 

 

 

20191214

2019.12.14

A szellemi érvényesülés záloga, belső emberünk általi képességeink. Óriási vágyunk, hogy Isten Szelleme vezessen és a megfelelő helyen fejezzük be életünket. Nagy kihívása az utolsó idők egyházának az, hogy felismerje az antikrisztusi korszakot és felkészítse az eszkatológiai jövőre önmagát. Mi Istenhez az Ő Beszédén keresztül, de saját szellemünk által kapcsolódunk. Újjászületéskor a szellemi embered születik újjá, de a lelkednek megváltás javaira van szüksége. Ezt neked kell igényelni, nem automatikusan jön létre. A lelked megmentése kegyelmi folyamat hit által. Amit Isten mondani akar nekem, azt az Igéjén keresztül fogja mondani, én pedig a szellemem által fogom hallani. A hallás folyamatai: 1. tudatában legyek, hogy vannak szellemi füleim, és hallok Istentől 2. amikor újjászülettem örökkévaló élet költözött a bensőmbe, 3. ez a mennyei élet tartalmazza Isten kegyelmében bővölködő élet. Mi jön ki a belső emberedből? Élő vizek bővölködő folyói. Pl. a Bölcsesség, amely magas szintű információt tartalmaz. De lehet hasznos utasítások, vezetés, válaszok a kérdéseidre, képzelőtehetség, felfogóképesség, találékonyság, stratégia, kijelentés arról, amit nem tudsz. Ha a Szent Szellem általi életet élek, szellemben fogok járni.

 

 

1. oldal / 93