20200912

 2020. 09.12. 

Az un. Dávid sátorán Isten jelenléte, dicsősége nyugodott. Bár Dávid „Sion hegye” felé imádkozott, Isten mennyei országa felé. Akkoriban Dávid egy merész és radikális húzása korszakalkotó lett. Az a hely volt az izraeliták számára a Mindenhatóval való kapcsolódás. Ugyanakkor az Írás szerint a mózesi sátort is fenntartotta. Átmenet volt a régiből az újba. Sátraként is emlegeti, Hiszen itt adott útmutatást a papokon keresztül mind az oda látogató egyéneknek, mind az egész népnek. Isten terve az volt, hogy a Dávid sátorát és az ott zajló szolgálatok a mennyei mintát kövessék, egyfajta prototípusként a mennyet dicsőségében lemodellezzék. Dávid a saját sátora által a láthatatlan dolgokba kapott betekintést. Isten módosítja a saját maga által felállított rendszert, hiszen a papság korruptsága miatt és a Mózessel kötött szövetség nem tudja már átadni az Újszövetség dicsőségéről szóló látást. Az embereknek a Dávid sátora modellben, nincs más lehetőségük, mint az árnyék helyett a prófétai valóságra nézni, az eljövendő nagy dicsőségre.

 

 

202009052020. 09. 05. Aratás

Isten jelenlétének ismeretének hiánya egyenesen arányos az Isten keresésének helytelen protokolljával. Lásd Éli és Saul házászában. Mindkét korszakban a személyes közösség hiánya a személyes jelenlét elutasítása volt. Ennek hatására a frigyláda megvetése kb. 70 évet elvett Izrael életéből. Éli házának hatása kiszámíthatatlan lett egy generáció számára. Általában mikor Isten egy üdvkorszakban csendben van, az nem zavaró az egyháznak…viszont amikor Isten cselekszik, az zavaró…Valamennyiszer Isten jelenléte  megjelenik egy helyen, az mindig kellemetlenséggel és felelősséggel  jár. Dávid sátra egy testületi sátor, előképe a mennyei kormányzásnak. Dávid szolgálata időn túli prófétai vízió Isten részéről és arra vezeti a kihívott népet, amerre jutnia kell. Dávid sátora dacol a tradícióval, de az Isten szuverén kiválasztását és a kenetet tiszteli. Dávid életében a frigyláda szerepének megértése biztosította a szellemi megújulást karizmatikus módon. Dávid sátorának felépítése egy Isten szíve szerinti felkent által történt. Amikor nem hiszünk az Ő jelenlétében (hűvös érdektelen hozzáállás), akkor indokolatlanul indítjuk Istent cselekvésre. A vallás kivallóan működik, ha Isten nincs a vallásban!

 

 

20200829 2020.08.29.

A Dávid sátra felállítása szerinti reformáció igazi célja több lett, mint a helyes teológia helyreállítása. Krisztus közelségébe kellett vinnie az egyházat. Ezért tölt el aggodalommal Bennünket, mikor a tanításbeli reformáció Isten jelenlétének hiányában hagyja a keresztyéneket. A prófétai időszámítás alapján a kihívottak Dávid sátora alatt fogják keresni Istent, bizonyságot fognak tenni arról, hogy a sátán kísértései ellenére is összetartoznak Isten jelenlétével. Az Isten közeledése fogja megmutatni az időbeli Isten közelséget Dávid felépülő sátorában. Felébred bennük mennyei után való éhségük tudata s égő lesz a vágyuk, hogy Isten jelenléte közöttük maradjon. Az utolsó napokban Dávid sátora építésekor egy gyűlölethullám fogja elborítani a világot, testvér testvért árul el. Ez a gyűlölet lesz az ismertető jele a babiloni kultúrának. Ekkor az egek megmozdulnak és átalakító vágyát Isten érezteti az őt kísértő egyházzal. Érezni lehet majd, hogy az utolsó aratásra földünk megérett. A jelek tehát olyanok lesznek, amelyeket csak a Krisztusvárók fognak észlelni. A legégetőbb várakozással és éhséggel egy időben fog terjedni a legnagyobb közöny és tiszteletlenség a valódi spirituális értékekre.

 

 

202008222020.08.22.

Amit ma Istenért építesz, annak tükröznie kell azt a jövőképet, amelyet Istentől kaptál! Az üzenetben elhangzottakból sokat tanulhatunk és ismerhetünk meg Dávid látásáról, a Dávid szívében levő Dávid Sátora tervről, annak felépítéséről. Isten mindig okkal gyűjt össze minket. Dávid Sátorának felállítását, helyreállítását a sötétség erői akarják megakadályozni. A közösség életében lévő kenetet nem lehet, és nem tudod semmivel sem helyettesíteni. Amikor Isten népe változásért kiállt, akkor bizonyos Béliál nevű gonosz angyal azon fog dolgozni, hogy értéktelenségbe taszítsa a gyülekezetet. A dicsőítés és imádás az istentiszteleteken nem arra való, hogy az emberek összegyülekezzenek. A dicsőítés, imádás nem időkitöltés, hogy addig tartson, míg végre elkezdődik az igeszolgálat. A Biblia nem egy étlap, amiből válogathatunk a saját ízlésünknek megfelelően. Az istentiszteletek szakaszai sem arra valók, hogy megválogassam, melyikre megyek el, melyiken maradok, és melyiken nem veszek részt. Isten éhes és üres Istenkeresőkre kíváncsi.

 

 

20200815 2020. 08. 15.

Az éhség nem változtatja meg Isten tervét. Esetleg néhány viszonyulásban. A szellemi éhségünk intenzitása és érzékenysége iránymutatónk. Szellemünknek a Szent Szellemmel való valóságos és rendszeres kapcsolatfelvételben hiányos és ingatag alapokon áll az egyházi életünkben. Szellemünk szerepének újrafelfedezése a legaktuálisabb manapság életünkben. Ahol az emberek a felnőtt keresztséget, vagy a nyelveken szólást vagy a trendi spirituális fogalmakat tartják a menny kapujának, ott félreértés van az emberi lelkekben, mert ezek közül egyik sem visz önmagában közelebb Istenhez. Az igazság vagy világosság ellentéte sok minden lehet, de a mi oldalunkról nézve a féligazság, félszívűség és a félhomály sokkal inkább az ellenségünk. A mérvadó irányvonalakat az egyház életében Isten irgalmassága határozza meg, de lehet a korszakváltás által új értelmezése a régi isteni jeleknek és jelzéseknek. Irgalom jelent isteni megértésből és megmentésből jövő tettet, amely alapja minden isteni megnyilvánulásnak. Modernkori megtévesztésnek nevezünk minden olyan Istenkeresést, amely a teremtményt a Teremtő elé helyezi, és azt tanítja, hogy a teremtménynek hatalma van a Teremtő fölött s a teremtmény cselekvése kényszerítheti a Teremtőt hite által. Egyház életében eljött mostanra az a sötét korszak, amikor megfeledkeztek az Igéről és megtelt az Istenkeresés olyan utálatosságokkal, amelyekkel Isten Szelleme nem fog vallani közösséget soha.

 

 

1. oldal / 101