20170317

2019. 03. 17. Aratás gyülekezete

 

Minden mélyülő Isten-ismeret egyedivé tesz bennünket - visszatérünk imázsunkhoz - és személyes egységet hoz az Atyával. A gonosz szellemvilág ezt a folyamatot ismeri, ezért mindent bevet ennek hátráltatására. Jelentéktelenség életérzése egy vírus a szívben, ráismerni még kevés, ki is kell irtani. Amalek története Saul életében ezt is üzeni. Hét nap alatt Saul szellemi elnyomás alá került, hogy szíve kijöjjön a prófétai vezetés alól. Jelentéktelenség ’feelingje’ ráneveli énünket szeretetére. Blokkolja jogosultságunkat, mert megfélemlít. Szellemünk és szívünk tevékenysége révén ismerünk. Egyik legbiztosabb jele, hogy vezetés alatt szeretnénk maradni, ösztönösen késztetést érzünk erre. Istenismeretünktől függ keresztény tevékenységeink s annak határai. A szellemi valóságok vizsgálatát (pl.kegyelem) nem függetleníthetjük ismeretélményünktől. Amikor transzcendens (túlhaladó) kívülálló élményben van része szellemünknek, meghaladjuk tapasztalatainkat, de Isten-ismerete és Isten bennünket való megismerése nélkül nem lesz hosszú távú siker.

 

 

 

 

20190309

2019. 03. 09. Aratás gyülekezete

 

Sokszor nem vagyunk eredményesek a kegyelemben való járásában, mert ’új emberünkben’ megadatott lehetőségeinket nem ismerjük. Megismerés szó, amelyet megvilágítanék a görög „epignosis"-ból származik. Amikor újjászülettünk Isten-ismeret határokkal rendelkezünk. Isten-ismeretétől függnek hitéleti tevékenységeink és annak határai. Isten-ismerete döntő a kegyelmi ajándékok elfogadásában. Minden szellemi vezetés és megvalósítás Istenismeret alapján jön, és intenzív hatással rendelkezik. Szent Szellem ajándékai révén ismerünk. Isten megismerése (Szent Szellem megismerése) mindig befolyásol és átalakít, mert egy konkrét mennyei tapasztalatok egyenlő értékű sorozatát hozza létre bennünk. Isten-ismeret tartalmaz egy visszatérést is az eredeti önmagunkhoz, melyet Isten eltervezett az idő előtt. Nem lehet Istennek megismerésétől független szellemi magánvalóság életünkben.

 

 

 

 

20190302

2019. 03. 02. Aratás gyülekezete

 

Keresztény lét lényege a Szent Szellem megismerése, nem csak vezetése eszközként. Ez az eredeti tervhez való visszatérés. Ennek kifejeződése, hogy szeretve vagyunk és ezt el is hittük. Szellemünk tevékenysége révén ismeri meg valójában saját személyiségét az ember. Miközben a kor, amelyben élünk, mind nagyobb teljesítményt követel, egyre többen küzdenek kiégéssel a keresztények között is. Egyházban jelen van egy fokozott külső-belső elvárásnak olyan szintje, amely összeroppantja az embert. A törvénykezés tulajdonképpen nem csak radikális vallási viselkedés, inkább eredményalapú elfogadottság. Ez három lábon áll: mechanikus szellemi élet, teljesítmény alapúság és Isten ismerete nélküli kereszténység. Csapda az, hogy gyakran éppen a Krisztus iránt elkötelezett embereket sújtja. A kegyelem hatását nélkülöző hitéletben legkésőbb ismerik fel azt, hogy kiégtek. A keresztény kiégés szerencsére megelőzhető a Szent Szellem előretudásából, illetve kezelhető állapot, amennyiben tudatosítjuk, hogy létező veszélyként leselkedik ránk, de Isten Szelleme segítséget ad gyógyforrásként.

 

 

 

20190223

2019. 02. 23. Aratás gyülekezete

Isten féltékeny s ez ellentmondásos, megtéveszti az Ő létezésének valóságos képét. Azonban ez azt jelenti, hogy Isten éberen őriz valamit, türelmetlenül szeret vagy igazságos buzgalma folytonos. Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy áldott, sikeres és boldog az, aki Isten jelenlétére előkészíti szívét azzal, hogy megtisztítja. Akik isteni karakterrel rendelkeznek, azok várják, hogy megjelenjen életükben a féltőn és elkötelezetten szerető Atya. Jézus Krisztus megváltásán keresztül már megtette mindazt, amibe hitünk kapaszkodik. Ez a hit lehetővé teszi számunkra, hogy alávessük szívünket a Szellemnek. Engedelmességünk a kegyelem korszakában hit szavának való engedelmességet jelenti. Hétköznapok megszokásainak és magától értetődéseinek világában többnyire másodlagos az ember számára Isten vezetése. Minden, ami elindítja a vezetést életünkben először szokatlan és inspiratív, de ezen a ponton túl kell jutnunk, mert innovációvá kell válnia tetteinkben.

 

 

 

20190216

2019. 02. 16. Aratás gyülekezete

Egyháznak nincs arra lehetősége, hogy harcát kijátszva nyerje el a kegyelem segítségét. Kegyelem megnyilvánulásai nem csak békességes állapotban nyilvánulhatnak meg, mert a kegyelemnek oka lehet szenvedéseink eltűrésének teljesítőképessége. Aki azt a következtetést vonja le, hogy a kereszténység csak harc, az nagyot téved. Bár rengeteg hátráltató körülmény áll sorsunkban melyekkel szemben van küzdelmünk. Ennek célja: Istentől a haladási irányt megtartsuk. Természetfölötti siker érdekében vállaljuk szenvedésünket, mert reménykedünk abban, hogy a következő korszakunkban áttörés jön. Pál küzdelmei azzal a céllal rendelkeztek, hogy Isten seregének élére álljon, majd erkölcsi és spirituális példamutatással munkatársait motiválja. Isten hősei különösebben nem foglalkoztak azzal, hogy miért vagy mennyit szenvednek, inkább igyekeztek minden sérelmet túlélni hitük céljáért és győzelméért. "Kitartotok az élet Igéje mellett, dicsekvésem tárgya lesztek a Felkentnek napján, hogy nem hiába futottam, fáradoztam.”Fil.2:16

 

 

 

1. oldal / 85