Nochta Pál, Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezete, 2013. február 10.

13024Mindannyiunk életében vannak kihívások, hiszen Isten akarata az, hogy harcok által elfoglaljuk az ígéret földjét. A harcok során le kell győznünk azokat az óriásokat, akik ellenünk jönnek, hogy megakadályozzanak bennünket a győzelem elérésében. Mit jelentenek az óriások az életünkben? Hogyan tudunk fölöttük győzni? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk ebben az igehirdetésben.

 

 

Botos Zoltán, Aratás gyülekezet, 2013. április 6.

13043Időről-időre mindnyájan elbátortalanodunk vagy szkeptikussá válunk, aminek sokféle oka lehet, például az ellenünk használt elnyomás eredménye. Amikor a nehézségeid elviselhetetlennek tűnnek és fel akarod adni, valószínűleg szellemi elnyomás alá kerültél, mint Gedeon. Isten képesít minket arra, hogy megkülönböztessük a befolyások szellemi forrását egyházainkban vagy társadalmunkban. Ha tudjuk, hogy Isten ajánl és alapozott meg minket, akkor kivitelezi békességével szolgálatunkat és győzelmünket.„És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezte azt Jehova - Salomnak, azaz: az Úr a béke.” Bír 6:24

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. április 20.

13042Bár Krisztusban eljött Isten királysága és őbenne egybeszerkesztette a Mennyet és a Földet, viszont ezt az egybe szerkesztést az Úr tanítványainak demonstrálniuk kell az által, hogy Isten segítségével legyőzik az őket érő kihívásokat, próbákat és az ezek mögött álló óriásokat, vagyis a gonosz erőket. A győzelem realizálásához szellemi emberré kell válnunk, hogy ne legyünk „hústestiek”mint Káin, vagy pszichikai emberek, mint Ábel, akinek az áldozatát ugyan elfogadta Isten s így a hit egyik hőse lett, viszont mégis mártírként kellett meghalnia, ugyanis nem szakadt el testvérétől, aki gyűlölte őt.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. április 27.

13041Elkezdtük megnézni az új teremtés potenciálját, a leplezett kapacitást. Az újjászületésünkben Isten képességeihez vagyunk kapcsolva szellemünk által. Így Istentől kaptunk kvalitásokat. Ne mások szemén keresztül nézzük magunkat, mi az értékünk vagy célunk, hogy így ne tartsanak vissza attól, hogy „a vízen járjunk”. Mi teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy azok vagyunk, akiknek Isten mond minket. Engedelmeskedünk Istennek, hogy megtegyük azt, amit Isten megtett Ádámmal a bűneset előtt. „Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár a vízen, hogy Jézushoz menjen.” Máté 14:28-29

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 4.

13055Az ige világossága hozza működésbe a szellemi törvényeket, amelyeknek következményei itt a földön láthatóan nyilvánulnak meg. Azt kell világosan meglátnod amit Isten már elvégzett a mennyben és megígért a földön házasságod részére. Ezért tudnunk kell, mi lett az elérhető számunkra, hogy ezáltal a házasság sikeresen bevégezze küldetését. Mihelyt ráébredsz a mennyből miként vehetsz át, reménységet fogsz kapni elképzeléseid megvalósulását illetően. „Hallottunk a Felkent Jézusba vetett hitetekről és szeretetetekről az összes szentek iránt van, amely a reménység miatt költözött belétek, ami a mennyekben félretéve vár reátok. Az egész világban, úgy nálatok is gyümölcsöt terem és növekszik attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és az Isten kegyelmét igazán megismertétek.” Kol 1:5-6

 

1. oldal / 3