Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 29.

13062Az óriások sokszor szabályzó mechanizmusok a szívünkben. Hitünk a láthatatlanból jövő kijelentéssel tud győzni fölötte. A kijelentésed kódja: képesség a dolgok elmozdítására. Az igéből jövő személyes kijelentéskor demonstrálás fog jönni és semmi nem lesz képes megállítani az egyházat. Szent Szellem dinamikus szavai (logos) világosodnak meg az szíved elméjében, hogy tehess valamit általuk. Atyánk a láthatatlanban előre elkészítette megoldásait az egyház részére. „De ha tudsz valamit tenni, szánj meg (kegyelmezz) minket, segíts rajtunk! "Ha tudok valamit tenni?" mondta Jézus. Minden lehetséges annak, aki hisz! A gyermek apja ekkor könnyek között azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! Mk.9:24

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. július 6.

13078Az áldás vízió is, amely a megváltás képének a belső birtoklása. Életünkről alkotott vízióink be vannak írva elménkbe, szívünkbe. A tudatalattiban (szív) lévő átok szabotálni fogja a körülményeidet, hogy egy bizonyos szinten tartson. Ha megváltattál, jogod van győztesnek lenni. A jogaink felől való tudatlanság meggátol a megigazulásra épülő sikered felől. A dolgok csak addig léteznek a természetesben, amíg a szellemben léteznek. Ő felcseréli azt, ami Neki van azzal, ami nekünk van. A hited egy kapcsoló ehhez. Neked aktivizálnod kell az áldást hited által. „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma (reménye) az Úr.” Jer 17:7

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. július 14.

13077Az egyik óriás, amely meggátolja az örökség átvételét az előző generáció által kiépített vallási erősségek. Ennek a kovásznak legmegtévesztőbb jele a bigottság. Isten iránti buzgóságot hoz létre kijelentés alapú Isten ismeret nélkül. A „kovászt” természeténél fogva a legbonyolultabb eltávolítani, helyrehozásához szellemi kulcsok szükségesek. Működése állandóan befolyásol a szívben kiépített magaslat által. Célja hogy ne támaszkodjunk Isten szellemének vezetésére. Azzal bátorít folytonosan, hogy már úgyis ismerjük Isten véleményét életünkre vonatkozóan. „És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.”Mt.15:4

 

 

Nochta Pál Attila, Aratás gyülekezet, 2013. július 20.

Isten amikor az ő igéje által szól hozzánk, gyakran felkavarodik a lelkünk és a szívünk. A Máté 10, 34-39 szerint meghasonlás történik a házban (vagyis bennünk) a 13074régi familiális és vallásos de amúgy istentelen értékek összeütköznek a bensőnkben. Fontos, hogy ilyenkor jó döntést hozzunk ami azt jelenti, hogy alárendeljük magunkat az ige tekintélyének és akkor az ige erejével győzni fogunk Sátán minden ereje fölött a saját életünkben. A győzelem elérése érdekében fontos szempont az Isten iránt való engedelmesség, amely ma a látható egyházban csupán szavakban van jelen.

 

 

Bárdos Zsuzsa, Aratás gyülekezet, 2013. július 29.

13071Izrael népe az ígéret földjének megkémlelése után hatalmas érzelmi krízisbe került, lelkük felháborodott, félelmeik akadályként álltak előttük. A kulcsfontosságú helyzetben a lelkiállapotuk megakadályozta azt, hogy hallják Isten szavát, és azt a maguk helyzetértékelésével szemben, a siker kulcsaként elfogadják. Ők veszítettek. Az ígéretekért való mindennapi küzdelmeinkben a lelkünk irányítani szeretné sorsunkat, sok keresztényt kiütve a hitpályáról. A döntő szó a küzdelmeinkben is legyen az Úré. „Így beszélének neki, és ezt mondák: Elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet.” 4Móz 13:29

 

 

ElsőElőző123KövetkezőUtolsó
3. oldal / 3