Az óriások legyőzése 14. Bennünk lévő óriások

Bárdos Zsuzsa, Aratás gyülekezet, 2013. július 29.

13071Izrael népe az ígéret földjének megkémlelése után hatalmas érzelmi krízisbe került, lelkük felháborodott, félelmeik akadályként álltak előttük. A kulcsfontosságú helyzetben a lelkiállapotuk megakadályozta azt, hogy hallják Isten szavát, és azt a maguk helyzetértékelésével szemben, a siker kulcsaként elfogadják. Ők veszítettek. Az ígéretekért való mindennapi küzdelmeinkben a lelkünk irányítani szeretné sorsunkat, sok keresztényt kiütve a hitpályáról. A döntő szó a küzdelmeinkben is legyen az Úré. „Így beszélének neki, és ezt mondák: Elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet.” 4Móz 13:29