Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 10.

index7Szentírás kijelenti, hogy a gyülekezetek nagy többsége (un. parázna asszony) már nem lesz képes visszafordulni az Antikrisztus (gr.felkent ellen) szellemeinek hatásaitól. Az egyház (gr. khrisztianosz - kenettel felruházottak) elsősorban kenet hordozói, hogy örökséget és hagyatékot hozzanak létre a szellemi világban.A kenet mára szinte „ingerszóként” van jelen a M.O.-i szolgálók többségében. Jelenleg csak fogalmaink vannak a királyság céljairól, Szellem jelenlétéről és a kenet működésének titkairól. A belső kenet tesz képessé bennünket arra, hogy az intellektuális megtapasztalás fölött álló mennyei ajándékainkat megossza és átváltoztasson Krisztus hasonlatosságára. A valódi egyház így felkenetettségében cselekvő lesz és egyben Krisztus képű.

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2015. január 19.

index6A Biblia hiteles dokumentum, amely a szövetségek Istenét mutatja be számunkra. Az örökkévaló Isten Jézus Krisztus által örökkévaló szövetség ajánlatával fordult az emberiség felé, melynek elfogadása az embert az Ő királyságába vezeti. Az ember felelőssége az, hogy Isten kezdeményezésére hogyan reagál. Ha hittel, bizalommal fogadjuk el Isten kinyújtott kezét, akkor nem kell többé szégyenkeznünk a bűn miatt és felemelt fejjel vallhatjuk: Jézus a legfőbb szövetségesünk. „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn.3,14.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 24.

index5Egy Új Korszak köszöntött ránk világpolitikai, gazdasági és kulturális szempontokból. Kegyelem korszakának befejezésekor az Antikrisztushoz való viszonyulásunk sorsdöntő lesz. Az ő legfőbb terve, hogy képimádással egyszerre átalakítsa a bukott- és Krisztusi embert. Az előző generáció szellemi tradíciója nem lesz elég, mert a történelem megértéséhez mennyei súgás szükségeltetik. Ez tudja megőrizni és természetfölötti szinten tartani a keresztény látását a láthatatlan dolgok felé. A hívő növekedése függ az Istenképűségének feldolgozásától és azzal való hasonulásától. Ha a dicsőség és tisztesség helyreállító ereje hiányzik az ember életéből, akkor nincs betöltve a hívő leglényegesebb szellemi, lelki és fizikai szüksége sem.

 

 

- 1. rész

- 2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 31.

index4Isten célja velünk az, hogy Fiának képmására alakuljunk át az Antikrisztus sötét korszaka előtt. Ugyanis senki sem szeretne a hét évig tartó korszak alatt hamis vallási konferenciákra járni. A bűnbeesés után az ádámi faj ezt a képességét veszítette el, majd elszakadt az isteni küldetéstől, de Krisztusban újraformált minket. Ez forradalom. Miután pedig átalakulunk, belső változás és növekedés kezdődik, az Ő teremtő igéjének (rhéma) fénye által. Zsoltárok szerint az embert tisztességre és dicsőségre való személynek teremtette. Az edény belső értékét a tartalom határozza meg, s a mennyei dolgokat csak ezen edények tartalmazzák. Szentírás szerint Isten jelenlétét csak lényéhez hasonló képes közvetíteni. „Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik.” 2Thess 2:4 a

 

 

 - 1. rész

 - 2. rész

 

Tóth Lajos, aratás gyülekezet, 2015. február 7.

index3Mi azért vagyunk itt, hogy betöltsük a menny nagyköveti megbízatását. Ezt a mandátumot adta Isten Ádámnak, aki Krisztus képmása volt. Azért vagy Isten képében és hasonlatosságában, mert szellemi emberként lettél megteremtve. Az ok, amiért az Egyház nem helyesen dominál: nem látja azt, kicsoda Krisztusban. Neked fejlesztened kell erről a látásodat, mert az idők csak veszedelmesek lesznek. Az emberek – beleértve sok hívőt –a világkorszak megfélemlítettségében élnek. „Ne tántoríttassatok el egyhamar a ti (szellemi) értelmetektől…ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik előbb a szakadás (aposztázia) és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.” 2 Thess 2:3

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. február 14.

Az egyházban és a világban egyaránt történnekindex2 velünk olyan események, amelyek által az ördög el szeretné érni, hogy ellankadjon, végül pedig teljesen elsorvadjon a szellemi életünk. A folyamat eredményeként megtévesztett állapotba kerülhetünk, vagyis antikrisztusivá válhatunk. Erre egy újjászületett hívőnek sokkal inkább meg van a lehetősége, kivéve, ha benne marad Krisztusban. Ezt úgy tudja elérni, hogy folyamatosan engedi a benne lévő Szellemnek, hogy tanítsa a kijelentett igén keresztül. Így a hívő ember szüntelenül az Istentől számára kijelentett igékre figyel, ahogyan a kenet tanítja.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. február 21.

11Utolsó időkben élünk, új események előtt állunk. Újszerű természetfölötti kísértésekkel kell a családoknak szembenézniük. Fontos, hogy azokra a jelekre is figyelmezzünk, amelyet Isten előre jelzett a jelenések könyvében. Az egyház egy része szekularizálódik, prostituálódik, ezért át kell gondolnunk, rendelkezünk-e olyan természetfeletti védelemmel családjainkban, hogy elkerüljük a katasztrófákat. Sokszor az atyák nem tudják, hogy túlélik-e vagy nem, de működnie kell, mert a házasság szövetségi partnerség az Atyával.

A megélhetés sem lehet ürügy arra, hogy passzívak legyünk, elmenekülve a szellemi felelősségétől. Ezért a babiloni egyházmodellel rendelkező családok és a mennyei értékrendűek között konfliktusok fognak létrejönni. „És az ő homlokára egy név volt írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.” Jel 17:5

1. rész

2. rész

Nochta Pál, MPE nagykőrösi gyülekezete, 2015. február 28.

Ábrahám és Lót külön válásának története azt mutatja számunkra, hogy a pszichikai (lelki) és a szellemi ember hosszú távon nem képesek egymás mellett maradni, mert a lelki ember nem képes felfogni a szellemi dolgokat, sőt, bolondságnak is tartja azokat. (1Kor. 2,14) Annak érdekében, hogy az újjászületésünk után ne lelki, hanem szellemi emberré váljunk, fel kell növekednünk. Ehhez Isten segítségül adja azokat a szellemi embereket (pld. szolgálati ajándékokat) akik előttünk járnak Krisztus követésében. „míg csak mind el nem jutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, míg férfiasságunk bevégzetté nem lesz, s a Krisztussal való teljes beteltség korának mértékéig el nem jutunk, hogy ne legyünk tovább kiskorúak.” Ef. 4,13-14 Csia

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. február 28.

indexA hívő családoknak lényegbevágó, hogy a Szent Szellem belehelyezze a jövőről azt a mennyei látást, amely állandóan motiválja és produktívvá teheti Őket. Istennek célja, hogy a mennyet beintegrálja a családba. Újszövetségben visszaállítja Isten az eredeti rendet a családban, amelyet Ádám elvesztett. A láthatatlan és a látható világot az atyaság szerkeszti egybe, mert a nemzetek is atyaságból származnak. Ezért fontos leraknunk erősen a Bibliai házasság fundamentumait és tudatosítsuk magunkban, hogy mit tervezett Isten előre a család számára. A házasság az szövetség. Ez egy letett élet, ahol a hívők nem önmagukért élnek. Ezért a tanításban elindultunk a szövetség megértésében is. „Térdet hajtok az Atya előtt, akiről az egekben és a földön valamennyi atyaság nevét kapta.” Ef.3:14.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. március 7.

A házasság is alá van rendelve Isten szövetségének. Nagyot hibáznak mindazok a hívők, akik a házasságot úgy gondolják, hogy ők meghatározhatják az alapszabályokat. Akkor tudja az ember védelemben érezni házasságát, hogyha az Újszövetség korszakát megérti, majd alárendeli a házasságát, és minden olyan tevékenységét, amely ezzel kapcsolatos. A szövetségi szituációban bőségesen lehet venni a kegyelmeket, mert az újszövetség lényegi eleme a ’heszed’, ami hb. kedveltséget, gondoskodást és jóakaratot jelent. De ez feladatot, célokat, munkát jelent. Különösen az, hogy elkezdjük a családodat integrálni az Istennek szövetségi védelmébe. Nem egy kis csorda jelzi majd a királyság megnyilvánulásait, hanem egy különleges nép. A tanítás első része a szövetség fundamentumairól szól, a második része gyakorlati tanácsokkal inspirál.

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. március 7.

Sok keresztény család nem helyez hangsúlyt a spirituális egység kialakítására, ezért a mennyei házasság mintája nem valósul meg életükben. A mennyei növekedéséhez le kell rombolni (un. kreatív rombolás) az istentelen gondolkozási struktúrákat. Családjainkat Isten elismerése jegyéül előre elkészített kedvezéssel, elismerésekkel és ajándékokkal halmozta el. Általában a mentalitásunk házasságunkban ellentétes arról, amit Ő rólunk gondolt és mondott. Az Úsz.-ben minden beteljesedett, amelyet Isten megígért Ábrahámnak. Magában foglalja az Úsz. az Ósz. összes áldásait is. Isten így gondolkodik: Én leszek aki gondoskodom, megvédelmezem, felemelem és megőrzöm a gyermekeidet.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. március 22.

Isten azt mondta az első családnak, hogy „uralkodjanak” küldetésükként. Ádám tudta, hogy mire képes és ismerte spirituális lehetőségeit. Édenben csak kijelentés általi tudományból működött az első család. A hit visszavisz oda, ahol meglátod, kivé válhatsz, és mit érhetsz el. Isten elvezet minket olyan helyzetekbe, amelyekről természetes szinten azt gondoljuk, hogy nem tudjuk megoldani. Aztán hirtelen a kapott győzelmen keresztül meglátjuk, milyen lehetőségeink vannak. Mert a mi képességünk nem intelligenciánkban van, hanem Istenben. Atyánk kegyelméből olyat tud tenni értünk, amire neki joga és egyben képessége is megvan.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. március 28.

Éva Ádám segítőjéül rendeltetett az uralkodásra, de elveszítették megbízatásukat. Isten királyságában lehetséges, hogy vetsz, majd hatványozottan aratsz. Jézus azt mondta, hogy „a mag” (kijelentés alapú ismeret) mindig mennyei tartalmú valóságokat hoz létre. Az ellenség azért állt fel a „kapukban”, hogy visszatartsa a családok aratásait. A családi „kapukban” dől el harcunk. Mit jelent a kapu? A hatalmunkat. De Isten szövetségi esküvel ígérte Ábrahámnak, hogy a „kapukban” nem lesznek képesek visszatartani bennünket, sőt a visszaigénylések és áldások átvétele lesz. Ábrahámmal alvás közben kötött szövetséget Isten, jelezve ezzel, hogy Ő a garancia, nem érdemeink. „A te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját” 1.Móz.22:15-18.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. április 4.

A tizedik csoda mutatja be az újszövetségi egyház kivételezettségét. Urunk hamarosan újabb kivonulások sorozatait fogja bemutatni minden kontinensen. Megváltattunk, és mi át akarjuk venni a megváltással járó jogaink minden előnyét. Minden szövetség áldozat, közösség és kedveltség alapú. Ezért lehet beleállnunk Isten előre elkészített szövetségi javaiba. Ez történt a kivonuláskor is. Mózes progresszíven látta a láthatatlant. Az újszövetségben mindenki „mózesi” típusú karakter lehet. Amikor ismeretünk van Urunk véréről, akkor a kedveltség megnyilvánulása csodákat vihet végbe.

 

 

 

1. rész

2. rész

1. oldal / 3