202106262021. 06. 26.

„És nektek kenetetek van a Szenttől és mindent tudtok.” 1Ján 2:20. Amikor újjászülettél a Szent Szellem beléd költözött és kiöntetett a Szentnek kenete szívedbe. Saját újjáteremtett szellemünkben lakozik a kenet. Mi a kenet (gr. Kenőcs)? A Kenet egy isteni erőtér és egyben Isten saját személyének jelenléte is. A kenet célja mindig egy közösség kialakítására és egyben megtartására való képesség is. Ekkor Isten adottságai kiáradhatnak egy emberi edényen keresztül. Abban az időben vagyunk, hogy Ő (Isten kenete) ki akar áradni Krisztus Testén keresztül. A Te életeden keresztül, hogy megérintsen valaki mást. A Szent Szellem kenete egy kvalitás a személyiségedben a beteljesedéshez, majd a befejezéshez. Keveset láttunk az erő (kenet) hatékony megnyilvánulásából családjainkban, munkánkban és sorsunk részleteiben. Szeretném, ha felkészülnétek a benneteket lévő erő megismerésére és vele való együttműködésére. Nemcsak beszelni, hanem meg is mutatni, hogy a mi Istenünk kenetet adott bensőnkbe, ahogy János apostol tanítja levelében többször. Isten jelenlétének több megnyilvánulását látjuk az ókeresztények napjaiban, mint most, mert valami hiányzik nálunk. Többek között a kenet megértése és annak tanítása. Ez az a pont, ahova el kell érkeznünk.

 

 

 

 

 

 

 

20210703Sokszor csak az Újszövetség vonatkozásában gondolunk a Szent Szellemre. A Szent Szellem kenete már a teremtésben is megnyilvánult. Az 1 Mózes 1,2 azt mondja, hogy „Isten Szelleme lebegett a vizek felett”. A Szent Szellem jelenléte a kezdetekkor is ott volt. Minden, ami Istenből kiárad, vagy felénk jön, a kenete által történik. Ez az élet folyója. A keresztényeknek maguknak kell eldönteniük, hogy kifizetik-e az árát. Az ár kenet tanításának igénylése, elfogadása és követése. Ezt a döntést senki más nem tudja meghozni helyettünk. Csak mi. Isten nem erőlteti ránk akaratát. Éppen ezért a kenet különböző munkái akkor jelennek meg benned, amikor engedelmes követőjévé válsz Istennek. Elfogadod a kenet kormányzását és hatalmát. Pál apostolhoz keményen fogalmaz Jézus Krisztus: a 2Kor 12:9-től: „De Ő ezt válaszolta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő erőtlenségben teljesedik be.” Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel büszkélkedem, hogy a Krisztus ereje sátrat verjen rajtam. Ezért kedvemet lelem Krisztusért az erőtlenségekben, bántalmaztatásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és a szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.”

 

 

 

 

 

 

202107102021. 07. 10.

Az Isten megnyilvánuló jelenlétéről beszélünk, amelyet kenetnek is nevez a Szentírás. A kenet kommunikációja kapcsolatot épít ki velünk. Isten, Szelleme által munkálkodik bennünk. De a fiúsági identitásban értjük meg a kenet összetevőit. Az fiúságunk, amely a megigazulásban kapcsolódik Istenhez, nem a jó cselekedetekből következett, hanem hitünk által. Persze hatni fog a cselekedeteinkre is, mert a megigazultság egy képesség az Isten szerinti életre. Amikor befogadtuk Urunkat, hatalmat adott nekünk. A fiúságunkra való ráébredésünkkor Isten természetének hatalma birtokba vesz bennünket.  A kenet nagyon egyszerűen megbízás egy feladat teljesítéséhez. Egy isteni képesítés. Ha az ellenség megfoszt az új karakteredtől (fiúságodba vetett hitedtől), akkor megfoszthat az erődtől is. Amikor nem tudsz a fiúságodban járni, akkor nem leszel képes Isten képességében járni sem.

 

 

 

 

 

 

20210717Az 1János 2,27-28 szerint a kenet (vagyis a Szent Szellem) mindenre megtanít minket azért, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy amikor ő eljön, ne szégyenüljünk meg. Jézus Krisztus számára az a legfontosabb, hogy amikor ő eljön értünk és színről-színre találkozunk vele, felismerje bennünk önmagát. Az Atya számára is az a legfontosabb, hogy az ő első szülött fiát felismerje bennünk. A felkentet. Isten és az ember között az út nem egy irányú, mert nem csak Isten tud jönni mi hozzánk, hanem mi is mehetünk ő hozzá, amennyiben hallgatunk az ő szavára és engedünk a kenet tanításának. A Szent Szellem ugyanis vezetni és tanácsolni akar minket, Isten megismerésében is.

Igehelyek: 1János 2,27-28 Énekek Éneke 3,1-4 Énekek Éneke 5,2-7

 

 

 

 

 

 

20210717

 

Isten fia lelkünk pásztora is, akinek a szavai mögött lévő erő építőelem sorsunkra nézve. Sorsképző faktor. Ezáltal felépítheted életedet és jövődet. Krisztus pásztori kenete képezi életünk alapköveit. Hogy milyen korlátok közé kényszerítve éljük az életünket, azt saját szívünk gondolatai határozzák meg. Az élethelyzetek, körülmények és az életfeltételek mind megváltozhatnak Isten szelleme segítségével. Isten kenetének véleménye alapvetően fontosak az egészséged és közérzeted szempontjából. Úgy hiszem, bizonyos betegségekből mindaddig nem lehet meggyógyulni, amíg az ember meg nem tanul egészségesen gondolkodni a kenet tanításán keresztül. A kenet zálog és garancia. Amikor Isten Igéjét a kenet segítségével magadba oltod, garantált a gyógyulásod. A tested és lelked számára ez jelenti az egészség nyelvét. Ha Isten Igéje folyamatosan dolgozik benned hited segítségével, azzal olyan isteni életet építesz be a szellemi-lelki immunrendszeredbe, ami magától értetődő módon képes a betegségek, traumák kiküszöbölésére.

 

 

 

 

 

 

1. oldal / 3