Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. december 6.

14123Új mennyei image jön a mennyből! A mennyei természet az új emberben található, ami Isten képére teremtett. De vannak olyan hamis bálványképek (gr.eidólon - képzeletben élő kép) ami miatt akadályozva van a belső ember és nem engedi át a mennyei javakat. Az integritás hiánya hat a belső emberre. A hamis kép célja pedig, hogy összhangban tartson azzal, amit hiszel. Sok hívő elfogadja a hamis belső kép értékelését, azt a helyet, ahová a társadalom vagy önmaguk hitetlensége helyezte őket. Ezeknek a napjaidnak vége. Isten úgy látja az egyházát, mint uralkodó királyt. „De tudjuk, hogy az Isten Fia eljött és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat és mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” 1Ján 5:20.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. december 13.

14122Jelentőséggel jöttünk a világra. Örökkévaló céllal rendelkezünk földi pályafutásunk során. Nem túlélőként vagyunk beprogramozva Istenünktől. Új emberünk Krisztusban lévő kapacitása a szellemi megegyezés törvényszerűsége alapján: Grandiózus, mega. Belső átalakuláshoz (megszentelődés) belső nyitottság és bölcsesség (mennyei intelligencia) kell. Az Isten és ember közötti hasonlóság fő katalizátora szívünk és belső emberünk. A perspektíva ebben minden emberi kvalitást meghalad. „És az apostolok nagy (gr.mega) erővel tesznek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról és nagy (mega) kegyelem volt mindnyájukon.” Apcs 4:33 És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek (gr.Isten céljaira elválasztás) ismeretét tudnám. Péld 30:3.

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. december 20.

14121Szellemünk és lelkünk abban tér el egymástól, hogy szellemünk közvetlenül isteni eredettel rendelkezik, lelkünk pedig nem. A lélek pásztorlásának hiánya kielégületlenséget okoz és torz Istenképet feltételez. Újjászületést követően Isten célja, hogy a kijelentésből származó ismeretek megőrzésének a képessége állandósuljon és átváltoztasson bennünket. Nagyon sok hívő ember érzéseit teszi az első helyre, a hitét érzéseivel a másodikra, és Isten szavát utoljára. A lelki (pszichikai) meggyőződés csak abban bízik, amit lát és érez. Ez az egyik legerősebb ellensége a valódi kereszténységnek. „Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.” Ézs 55:1-2.