Dátum: 2017. április 1. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170401

Isten igazságává lettünk Krisztus Jézusban, amikor újjászülettünk. Krisztus igazsága tulajdonítva lett a miénk, de részesültünk is belőle. Bár tudjuk, megigazultunk, de a bibliai elmélkedés tudja belül kiépíteni az új imázsunkat. Megigazultságod megengedi szívednek, hogy új irányt (sorsot) szabjon életednek. Káin és igaz Ábel történetéből kiemelkedik, hogy a megigazult ember feltűnése a porondon vallásháborút indított el. Ábel hitte, hogy a bűn következményeit Isten kegyelme tudja felszámolni Krisztus vére és érdemei által. Áldozata kedvességet talált Isten előtt, mert megigazulásáról bizonyságot nyert Istentől. Káin áldozatára Isten nemtetszését nyilvánította ki, szívének indulata és tartalma miatt. Káin és Ábel igazként fel volt hatalmazva egy új üdvtörténet kialakítására. Káin miatt, gonosz angyalok inváziója lepte el a földet. Káini modell: önelégült Istentisztelet, önerő idealizmusa, bármilyen szellemi valóság mögötti tartalom kiüresedése a szívben, bűn következményeinek elbagatellizálása stb. Hallgasd végig és szedd össze magadat, mert a szellemed mindig kész megújulni!

 

 

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. április 8. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170408Egészséges hívő vágyik Isten dicsőségének atmoszférája. Amikor belelátunk szívünkkel és meg is tapasztaljuk földi korszakunkban az örökkévalóság előízét, akkor sokkal nagyobb áldásból részesíti bennünket Isten, mint életünk bármely más napjaiban. A hit kreatív erő. Amikor a hitünk életre kel, Isten örökkévalóságát érinti meg. Az örökkévalóságban nincs korlát. Emlékezzetek meg arról, hogy az örökkévalóság dicsősége által az utolsó ellenség, amely eltöröltetik: a halál lesz. A hívő ember életében fontosabbnak kell lennie a világ javainál az örökkévaló javak megszerzése. “Mindezek a hit vonalán haltak meg, amennyiben nem nyerték el az ígéreteket, csak messziről látták és köszöntötték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön.” Zsid 11:13 Csia

 

 

 

 

Dátum: 2017. április 15. Helyszín: Aratás gyülekezete

20170415

Az engesztelés vére Krisztust mindig centrumba helyezi, majd átörökíti munkáját, érdemeit és tulajdonságait. A bárány vérébe vetett hit által új genetikai kód jön létre lelkedben, szívedben. Szent Szellemmel való élményeink során Isten beemeli szívünket az örökkévalóságba, így az időben megtapasztaljuk az időn túli világot. Megváltattunk és mi át akarjuk venni a megváltással járó örökkévaló ígéreteinket és jogaink előnyeit, de figyeljünk arra, hogy a gyors siker, gyors összeomlást eredményez. Isteni időzítésben történő áldás átvétele is hoz magával szenvedést, de az ütemezett és nem hoz összeomlást, vagy bukást. „Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda neki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, ünnepi ruhákba öltöztetlek téged! Ha az én utaimban jársz, ha parancsolataimat magtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat és ki- s bejárást engedek neked ez itt állók között.” Zak 3:4;7

 

 

 

 

1. rész:

2. rész:

Időpont: 2017 április 19. Helyszín: Jászladány

20170419

Izrael népe már túl volt a babiloni fogságon, de a jeruzsálemi templom még mindig nem épült fel. A nép többsége inkább saját boldogulásán igyekezett, de milyen érdekes, munkájuknak nem a fejlődés, hanem a rohamos elszegényedés lett az eredménye. Aggeus próféta ennek a jelenségnek felismerője azt hirdeti, már most elérkezett a cselekvés ideje. Tétlen csodavárás helyett, templom felépítésével elkezdődhet újra a szellemi siker. Isten nem változik meg. Újszövetségben ugyanúgy működnek az alapelvei, mint az Ószövetségben. A szellemi törvények nem azonosak a vallási törvényekkel, hanem változatlan alapelvek, amelyek által Isten működteti beszédét.

 

 

 

 

Dátum: 2017. április 22. Helyszín: Aratás Gyülekezet

 20170422Az evangélium örökérvényű, de olyan kimeríthetetlen szellemi valóság, amelyet nem lehet csupán néhány mondatban összefoglalni. Amikor megpróbáljuk összefoglalni az evangéliumot, akkor gyakran nem vesszük figyelembe, hogy az nem a teljes evangélium, hanem annak csak egy szelete. Az evangélium igazságai minden korszakban érvényesek, mégis a Szent Szellem az, aki meghatározza, hogy ezekből az igazságokból éppen most mit kell hallanunk vagy kihirdetnünk. Ezért ha Istent akarjuk követni, akkor nem tanításokat vagy valamilyen módszert kell megismernünk, hanem a valóságot. A valóság pedig mindig az, amit a Szent Szellem nyilatkoztat ki számunkra, mivel Isten törvényét nem mi írjuk be a szívünkbe, hanem Isten, aki a kőtáblákra is saját ujjával írta fel a törvényt Izrael számára. Dávid a frigyláda vissza hozatalakor súlyos árat fizetett a valóság megértéséért.

 

 

 

Dátum: 2017. április 29. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170429

Megtérésünk után Isten legelőször megtanít bennünket arra, hogyan láthatunk bele az evangélium titkába. Ma sokan tanítjuk, mi is a valódi evangélium, több-kevesebb sikerrel. Az evangélium egy kép, amelyet Isten mutat meg, a láthatatlanból hoz elő és mennyei valóságot tükröz. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen evangéliumba vetjük megtérésünket. A megtérés pillanatában önt formát új sorsunk. Megtérésünk kiindítója és fenntartója a Szent Szellem munkássága. A következő folyamat pedig az, szükséges lesz újabb és újabb korrekciókra. Nincs recept arra, hogyan lehet igazi evangéliumot hirdetni és megtérést úgy, hogy az emberek hit által hozzanak döntést. A következő részben: megújult elménk eredményeiről és lehetőségeiről, bűnbánatról, bűntudatról, bűnrendezésről, progresszív megtérésről.

 

 

 

 

1. rész:

2. rész: