2020.03.28. Aratás gyülekezete

20200228Sokan nehezen élik meg ezt az időszakot. Sérelmezik, hogy a válság megbolygatja, gyakran fel is borítja a korábban jól bevált hitrendszerüket. Azonban az újrarendeződés fontos, mert a meg nem oldott válság átnyúlhat a válság utáni időszakra. Bármennyire is nehéz elfogadni: a fizikai és pszichés változások miatt szükség van egy új szellemi szerkezet vagy felépítés kialakítására, rendszerezésre és szortírozásra. A valódi újjászületés azt jelenti, Isten lett bennünk. Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust, elfogadjuk mindazt, amelyet a megváltás helyreállított és megvalósított. Egy új természet, amely először olyan, mint egy újszülött csecsemő, akit táplálni kell, hogy nőjön és fejlődjön. Hitünk miatt szellemünkben lett egy forrásunk, ott legbelül, és soha többé nem leszünk kiszolgáltatva a világ számára. Isten hite híd is a mennyei valósághoz, ahol megvannak mindazok a dolgok, amelyek a mennyben léteznek: értelem, bölcsesség, ellátás és védelem. Neked fejlesztened kell a hitedet a bölcsesség által, mert a nehézségek és krízisek és extrém helyzetek csak keményebbek lesznek. Az örökséged és az ellátásod Istentől jön, hit által belülről kifelé. Bár Isten által, de a szellemeden keresztül. Mi úgy tudunk válságkezelést létrehozni, hogy pont úgy működünk, ahogy Ő eltervezte.

 

 

 2020.03.25. Aratás gyülekezete

A Szentírás tanulmányozása az egyik módja annak, hogy kijavítsd vagy transzformáld meggyőződésedet, bizalmadat. Láttam olyan keresztényeket, akik az első alkalommal, amikor hallották a hit általi igazságokat, gyorsan tudtak megváltozni. De eznem mindig sima ügy. Mózes felemelte az érckígyót és hitük által meggyógyulhattak Izrael gyermekei. Ez a hit általi átvétel manapság nagyon ritka, mert úgy hiszem, azért változtak meg ezek az emberek, mert a kétségbeesésnek bizonyos szintjén voltak. Az egyik ok, ami miatt a hívő emberek nem nagyon változnak a tudatlanság hitükkel kapcsolatban. Nem létezik olyan szív, ami egyszerre képes arra, hogy figyeljen a hitetlen gondolatokra és közben meg higgyen is. Amikor az énképünk alacsony színvonalon van, egy szűk szellemi mezsgyén mozgunk. De majd megerősítjük. Ebben az évben úgy fogsz gondolkodni és cselekedni, ahogy soha előtte Isten hite által.

 

 

20200314Tisztán látjuk, hogy a legfontosabb dolog egy hívő ember számára az, hogy megtanulja – miután újjászületett -, hogyan éljen hit által. Krisztus megváltói munkájának minden részlete elérhető lett számodra, de hit által kell elfogadnod. Ne felejtsd el soha, nincs egyetlen helyzet, ügy, probléma, amit a hit ne tudna kezelni. Úgyhogy kelj fel az ellenség kételkedése és félelme ellen. Foglald el a jogos helyedet, mint Dávid, aki az állandó válsághelyzetek szakértője volt. Hited a Szentírás alapján „kohóban” vagy a „küzdőtéren” fejlődik. A hit tekinthető úgy, mint isteni képesség a természetes körülményeid fölé emelkedéshez. Ha hitben jársz, elkezded úgy szemlélni körülményeket, ahogyan Isten látja. Elkezdesz gondolkodni úgy, ahogy Isten gondolkozik, beszélni úgy, ahogyan Isten beszél és cselekedni úgy, ahogy Isten cselekszik. A hitnek mindig van komponense. Soha ne engedd a világnak, hogy meghatározza, amiben hiszel. A hited nem támaszkodik a jelen helyzetedre, hanem irányítja azt. Ha igazságban jársz, Te megállíthatatlanná és győztessé válsz, miként Jézus Krisztus. Isten királyságában nincs vereség…

 

20200307

 2020.03.07 Aratás gyülekezete

Minden eddigit meghaladó eredmények és egyben viharok fogják jellemezni a modern keresztény mozgalmakat, mert új korba lépett a világ és az egyház is. A gonosz térnyerése ma elsősorban a szellemi tekintélyt képviselő és érvényesítő mozgalmak gyors növekedésében érhető tetten. A mai egyház spirituális immunrendszerétől függ, hogy feltartóztatja-e a hamis evangélium invázióját. A kereszténység egy nagy vízválasztónál áll, amelynél lelepleződik nem csak a jó, hanem a fertőzött evangélium is. A kihívás tétje nem az, hogy győz-e a dicsőséges egyház, hiszen ez tény lesz, hanem az, hogy a mostani generáció megtartja vagy nem a valódi evangéliumot. Ebben a korszakban nagy elhatározásunk az, hogy a hamis evangélium követelményeinek nem rendeljük alá magunkat, sőt megerősítjük hitünket a Szentírás által.

202002292020. 02.29 Aratás gyülekezete

Krisztus feltámadása után a keresztények életében a Szent Szellemmel való új típusú megtapasztalás jelentett csak változást és átalakulást. Nevezhetjük, ezt az un. újbor kiáradásának is. A kereszténység születésétől fogva karizmatikus volt, ez állt az egyház robbanásszerű fejlődésének hátterében. Az 1990-es évek prédikációit világszerte a szellemi ajándékok, csodák, látomások, próféciák és más Istentől való megnyilvánulások kísérték. Ez a folyamat egy ideig úgy tűnt, hogy megállíthatatlanul zajlik. Mára több értelemben is újkorba lépett az egyház. Csak azok a szentek számíthatnak tartós isteni befolyásra, akik felismerik, hogy Jézus új borával kapcsolatos semlegesség kora lejárt. A kereszténység ebben a versenyben jelenleg világméretekben vesztésre áll. Ha az egyház nem vezeti az embereket Isten jelenlétének erejébe, elkerülhetetlen, hogy a kor hívői valamely hamis kereszténységtől egy idegen ideológia hatása alá kerüljenek. A felekezetek és mozgalmak, amelyek mostanra közömbössé váltak az un. friss és újbor által közvetített megtapasztalás iránt, egyre taszítóbbak lesznek nemcsak a külvilág, de saját tagjaik többsége előtt is. A friss bor elutasítása mostanra nem jelent spirituális zavart egyes felekezetekben. A kor divatos transzcendens irányzatainak befolyása alá került a legtöbb 1990-es évekbeli ébredési mozgalom. Ez tükröződik a szellemi zűrzavar és a hedonizmus modern elemeit vegyítő egyházak népszerűségében.

20120222 2020. 02. 22. Aratás gyülekezet

Jézus valóságos személy, személyisége eredeti, nem mesterkélt. Identitásának elfogadása, megismerése és karakteréhez való kitartó ragaszkodás teszi igazságos emberré a hívőt. Mindez a Szent Szellem segítségével történik, aki leplezetlenség felé vezet bennünket. A fátyol alól kilépő igazi valóságba, vagyis egy el nem takart, el nem fedett, állapotba. Mi a Szent Szellemtől, fölülről születtünk. Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyet Ő elrendelt a világ alapítása előtt. Munkára, amelyeket csak Isten képességeivel lehet elvégezni. A világnak látnia kell ezeket a jó cselekedeteket. Ahhoz, hogy az egyház küldetését megvalósítsa, ugyanúgy kell működnie, ahogy Jézus. Urunk a földön közvetlen kommunikációban volt Istennel. Ő érzékelte, amit Isten gondolt. Jézus jött, hogy helyreállítsa az egyház Istennel való kapcsolatosát. Ahogyan Isten mindig is tervezte. Isten írott beszédéből tanulhatjuk meg, hogy hogyan járjunk Jézusba vetett hitben.

 

 

 

20200215 2020. 02. 15. Aratás gyülekezet

Jézus Krisztus visszajövetele előtti időszak kereszténységében a hamis önkép és a hamis Krisztus lett mérvadó. Az új kultúra hatásai és egyes nemzetközi szolgálati trendek nagyban hozzájárulnak, az un. „más Jézus” elterjesztéséhez. Amikor nem engedjük meg azt, hogy a valódi Krisztus birtokoljon bennünket és mi is birtokoljuk Őt, akkor egy vallásos szellem képmutató hatása alatt élünk. A keresztény életmód külső formájának kivitelezése Istentiszteleteinken iszonyú károkat okoz az egyházban. Ezzel lényegében megtagadjuk a hiteles Krisztus követését. Isten az Újszövetség alapján Krisztus személyének megismerésébe fokozatosan vezet be bennünket. Amennyiben igényeljük valóban eredeti személyét. Ádámot földi, Jézus Krisztust mennyei embernek nevezi Pál apostol. A hívők számára lehetővé lett téve, hogy az ember választhat a két típus között. Ha a földi ember képmását birtokolja vagy Krisztusét. Krisztust birtokolni azt jelenti, hogy a mennyei embert magára ölti és hordozza földi élete során az Ő karakterét. Megismerésről, megismerésbe. A megtérésünk után mindig tudatosítanunk kell, hogy Krisztus megismerése akkor tud tisztán és autentikusan megvalósulni bennünk, ha erre az isteni célra feltétel nélkül odaszánjuk magunkat.

 

 

 

20200208 Aratás gyülekezete 2020. 02. 08.

A gyülekezetek összecsapása a vallásos szellemekkel az utolsó napok egyik kiterjedt csatája lett. Ebben mindenkinek részt kell venni. Csak az a kérdés, hogy melyik oldalon fogunk majd állni. A vallásos szellemek működése mindig fenntartanak 1 status quót. Tudva azt, amit láttunk eddig gyülekezeteinkben a sötétség világának hatásában, nem egy hanem sok-sok vallásos szellem van jelenen minden helyi térségben, amelyet Krisztus erjedő és terjedő kovásznak definiált. Vallásos szellemek a sátán ügynökei (kémei, megbízottjai). Arra vannak kijelölve, hogy megakadályozzák a gyülekezetekben Krisztus ’új borának’ kiáradását. Munkája az, hogy kontrolálja a valódi változást és fenntartsa a régi állapotokat. Az un. „ó boros kereszténység” szélsőséges oldala Krisztus ismeretének és igaz imádásának teológiai korlátait építi ki. Limitál. Az igazi kegyelem a reális igazságot közli, amely szabaddá teszi az embereket és megmutatja nekik a bűnükből kivezető utat, majd a szellemi érettség krisztusi fokára hívja őket. Hogy milyen mértékben vagyunk szabadok ettől a nagy erejű állandó növekedésben lévő csalástól, az egyenes arányban van azzal, hogy milyen mértékben tudjuk tisztán prédikálni az igazi Jézust és evangéliumát.

 

 

 

20200201
2020. 02. 01. Aratás gyülekezete

 „Bármikor, amikor a többség oldalán találod magad, akkor érdemes elgondolkozni.” Mark Twain. Ma, a társadalmak többségé olyan kultúrát és vallást épít, ami totálisan működésképtelen. Nem véletlen, hogy keresik az emberek az önbecsülést a vallásos státuszokban. Nagyon sok erős vallási trend sodorja őket, de ez egyben lehetőség azok számára, akik képesek egy megfelelő távolságból nézve felismerni azt, hogy mi is történik igazából a XXI. században és az egyházban. A testületi területi vallásos szellemek újbóli leleplezése része Isten vágyának, hogy népét el­jut­tassa Isten Fiának megismerésére. Az egyház célja, hogy a Szent Szellem területi meg­nyilvánulásának eszköze legyen. Amíg Krisztus teste arra törekszik, hogy elhozza Isten királyságát, elkerülhetetlenül ös­sze­ütközésbe kerü­l fejede­lem­ségek, hatal­mas­ságok és trónusok területi erejével. Isten ma leleplezi előttünk vallási kontrolljukat és tevékenységüket. Ezek a vallási testületi eszközök a Sátán szolgálatában állnak, hogy megkö­tözzék, limitálják és megvakítsák az ott élő embereket. Sátán testületi rendszere megpróbálja az egyház örökségét elvitatni és ellopni. Az örökség egyrészről a mi bennünk kiábrázolódó Krisztus. Másrészről Krisztus által egyre mélyebbre jutunk azokban a lehetőségekben, amelyeket előre elkészített Isten.

 

 

 

20200125

 Aratás gyülekezete 2020 01.25

Amíg az Istentől elfordult ember várost és tornyot épít magának, (1Mózes 11,5-8) addig az Isten embere hit által engedelmeskedik az Úr szavának, ill. hite által várja a mennyei várost, amelyet nem ő, hanem Isten épített. Ennek a felépített mennyei városnak a mintáját nekünk is fel kell építenünk családunkban. Ábrahámi minta alapján Isten ígéreteibe vetett hit és a mennyei városra való várakozás által tovább öröklődik a szellemi áldás generációról-generációra (Zsidókhoz 11,8-10). Ez a tovább örökítés úgy valósul meg, hogy családunkban nem engedjük meg, hogy az Antikrisztus szelleme megszüntesse a Mindennapi áldozatot, vagyis az imaéletet (Dániel 11,31-32). Oltárt építünk otthonunkban a kitartó könyörgés és az Ige szeretete, tisztelete által (Lukács 1,5-13 5Mózes 6,6-9). Látjuk tehát, hogy Krisztus teste és a család egymástól nem elválasztható, hiszen az egyház a családban is jelen van és a családok is tagokként elhelyeztettek Krisztus testében, ezért a házastársunkkal és a gyermekeinkkel való kapcsolatunkban nem az érzelmeink legmeghatározóbbak, hanem az Úrhoz való viszonyulásunk.

 

 

1. oldal / 37