Dátum: 2016. augusztus 6. Helyszín: Aratás gyülekezet

Mszsz0801ielőtt Isten a világ teremtéséhez fogott, maga előtt látta az összes földre születő embert azokkal együtt, akik a bárány könyvébe beírattak. Ahhoz, hogy Isten a történelemben célját elérje, - mivel azt az embereken keresztül akarja megvalósítani -, egyházát az idő előtt kiválasztotta, kegyelemből elhívta. A kegyelem Isten felhatalmazása elkészített ajándékaihoz, ígéreteihez. A Szent Szellem erre a szintre akar elvezetni bennünket, de nem tudja megtenni addig, amíg az elménk nincs megújítva. Mert az elménk fogságban tarthatja szellemünket. Ábrahám értette ezt, így százévesen három dologra mondott nemet, hogy Isten ígéreteibe betudjon lépni.

 

 

 

 

Dátum: 2016. augusztus 13. Helyszín: Aratás gyülekezet

szsz0801Az elmúlt évtizedek során beteljesedni látszik Krisztus tíz szűz példázata. Az üzenet célja, felkelteni a hitet abban, hogy a Szent Szellem képes elhozni Isten előre eltervezett céljait és olyan szellemi képességek működését beindítani bennünk, ami forradalmasítani tudja életünket. Igyekszünk fölszabadítani az üzenetben mindenkit, hogy nem nekünk kell szellemi eredményeket produkálnunk. Szent Szellem vezetése a fiaké. Saját szellemünk hatékonysága elsősorban a Szent Szellemmel való együttműködésen áll vagy bukik. Egyedül a Szent Szellem tud valódi Istenismeretet létrehozni, majd ezután megismerni lényünk attitűdjeit. „Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram! Uram! Nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Máté 25:11

 

 

 

 

Dátum: 2016. augusztus 20. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az egyház egyik része alszik, azaz nem fejleszti szellemük képességeit. Az okos szüzek szelleme viszont befolyásolva van Isten Szellemének céljaitól és személyiségétől. Amilyen mértékű az értelmünk szellemének megújulása, olyan mértékben tudsz szellemi vezetés alatt maradni. Ekkor lelkünk nem dönti el: Kivé válhatsz, vagy Mi az örökséged. A meg nem újult lélek-szív határokat állít fel bennünk. Amíg ezek nincsenek leleplezve és kimozdítva, visszatartják a Szent Szellem vezetését. A Szent Szellem segíti bennünket gyengeségeinkben. Nem csupán azt nézi, ami „betű szerint” kell, hanem az egészet egy nagyobb nézőponttal átfogja, hogy igazságosabb döntést hozzon. Isten „természete” ez, mely a Tőle származó rendet viszont soha nem sérti meg. „És elaltatta őt térdein, akkor szólította az embert és lenyírta fejének hét fonatát; és elkezdte őt megalázni, mikor eltávozott tőle az ereje.” Bír 16:19

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. augusztus 27. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az első részében két pillérre építkezünk a vezetés mélyebb megértésében: 1 Isten már minden szellemi áldást elkészített Krisztusban és nekünk adta szeretetéből. A minden azt jelenti, hogy semmi nem maradt ki. 2. Mindezt a kegyelem teszi elérhetővé. Bár Istentől jön a vezetés, de szellemed nyitottságán keresztül történik. A keserű elméd számára először felfoghatatlan, de megújult elméd által a kegyelem ajándékai felfoghatóak. A második részben egy lelki-szellemi betegséget a keserűség munkáját kezdjük elemezni. Ézsau keserű lett, mert nem követte az elkészített ígéreteket, amelyeket Isten Izsáknak előre lefektetett. Elszakadt azonnal a kegyelemtől. Mit gondolsz, mikor áldattál meg? Mikor jelent meg az aratásod? A világ teremtése előtt! Ő csak vár rád, hogy vess a Szellemnek és arass! „…aki pedig vet a Szellemnek, a Szellemből arat örök életet.” Gal. 6:8b

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. szeptember 3. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az első részben a szellemi sikerünk zálogáról lesz szó, amely a Szent Szellem mentorlása. Mindenkinek van un. siker képe és ezt a definíciót követjük sorsunkban. Ekkor általunk helyeselt elveket alkalmazunk. Kérdés az, hogy jó irányba haladunk-e és közben milyen emberré váltunk. Szent Szellem vezetése feltáratlan lehetőségeket, rejtett képességeket és kellő feltételek közt valósággá váló ígéretekbe szeretne bevinni bennünket. Ehhez a Szellem személye felé való nyitottságunk elkerülhetetlen. A második részben pedig taglaljuk, hogy lelkiismertünk (szellemi önismeret és önvizsgálat) megtisztítása elsőrangú munkája Isten Szellemének bennünk. Isten mindig vmi. valódiba vezet bennünket, amelyet a bárány vére alapozott meg. Megnézzük végül Illés próféta reakcióját, amikor karrierje csúcsán önismeretében vagy önvizsgálatában egy gonosz (jézabel-i) befolyás alá került.

 

 

 

1. rész

2. rész

1. oldal / 4