Dátum: 2016. szeptember 3. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az első részben a szellemi sikerünk zálogáról lesz szó, amely a Szent Szellem mentorlása. Mindenkinek van un. siker képe és ezt a definíciót követjük sorsunkban. Ekkor általunk helyeselt elveket alkalmazunk. Kérdés az, hogy jó irányba haladunk-e és közben milyen emberré váltunk. Szent Szellem vezetése feltáratlan lehetőségeket, rejtett képességeket és kellő feltételek közt valósággá váló ígéretekbe szeretne bevinni bennünket. Ehhez a Szellem személye felé való nyitottságunk elkerülhetetlen. A második részben pedig taglaljuk, hogy lelkiismertünk (szellemi önismeret és önvizsgálat) megtisztítása elsőrangú munkája Isten Szellemének bennünk. Isten mindig vmi. valódiba vezet bennünket, amelyet a bárány vére alapozott meg. Megnézzük végül Illés próféta reakcióját, amikor karrierje csúcsán önismeretében vagy önvizsgálatában egy gonosz (jézabel-i) befolyás alá került.

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. szeptember 10. Helyszín: Aratás gyülekezet

0910Efézus 1,3-4 és 2,10 szerint javainkat és az elvégzendő cselekedeteinket Isten a világ teremtése előtt elkészítette számunkra. A Szent Szellem többek közt azért is mentorunk, (segítőnk, atyai pártfogónk) hogy Isten megismerése által alkalmassá tegyen bennünket Krisztusban elkészített örökségünk átvételére, mert ez Isten akarata. Ennek érdekében a Szent Szellem kész mindenkor tanítani, tanácsolni és vezetni minket, de ezt csak olyan mértékben teheti meg, amennyire a szívünk ezt engedi. Figyelni kell, hogy a szívünk ne tiltsa le a Szent Szellem munkáját az életünkben, ezért kérdezi a próféta: „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?”Ám. 3,3 (Tóth Lajos felvezetésével)

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. szeptember 17. Helyszín: Aratás gyülekezet

0917A tanításban szó lesz 7 elvről, ami azonnali változást eredményezhet kereszténységünkben. Ószövetség egy árnyékkép volt –tanulhatsz valamit az árnyékból– de az csak a valóságra mutat. Ma az Egyház küldetése viszont az, hogy Istennek előre eltervezett valóságos dolgaiban kell mozdulnia. Bölcsesség a legmagasabb helyről jövő titok, amely bevezet a Szellem ajándékaiba. A Szellem kijelentése pedig felfed dolgokat, ami több, mint amit látsz és amit átalakíthatsz küszködéseddel. Tehát, mi is történik amikor infót kapunk a bölcsességen keresztül? Vezetést kapunk és bepillantást a kegyelem ajándékaiba. Sajnos a hit és kegyelem kapcsolódása nélkül a világhoz fogsz formálódni, mert nincs más viszonyítási alapod. „Mert nekünk is éppen úgy hirdették az örömüzenetet, mint azoknak. De azoknak a hallott Ige nem használt, mert a hallottakat nem kapcsolták össze hittel.” Zsid 4:2

 

 

 

Dátum: 2016. szeptember 24. Helyszín: Aratás gyülekezet

0924A prédikáció Isten Szellemének alapvető vezetési elveire ad választ. Bemutatja, hogy a Szent Szellem benned lévő ereje által, még a nehéz időkben is megőrizheted fiúsági tudatodat. Isten Szelleme megigazultságban vezeti a fiakat, ezért hit által tudunk belépni az előre elkészített vezetésbe. Rámutat arra is, mi a bizonyítéka vagy gyümölcse, ha mennyei vezetése alatt vagyunk. Gyakorlati tanácsot kaphatsz, az un. ’isteni időzítésekről’. Ha vágysz Isten Szellemével való mélyebb közösségre, a prédikáció éhséget fog gerjeszteni Benned! „A kegyelem mentett meg titeket a hiten keresztül! És ez nem tőletek van, Isten adománya. Nem tettek alapján jött, hogy senki se kérkedjék. Hiszen az ő alkotása vagyunk, a Felkent Jézusban jó munkákra teremtve, melyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk.” Ef.2:8-10 Csia