20190209

2019. 02. 09. Aratás gyülekezete

Pál apostol szerint a szellemi életünk egy versenyhez hasonlít, ahol jelen vannak ígéreteink is. A hit, azaz a hűséges kitartás nem más, mint az embernek egész személyiségével a hit hallásához való kitartó ragaszkodás. Kihívásunk abban áll, hogy un.„mese evangéliumot” vagy Krisztus evangéliumát fogadjuk el. Számolnunk kell a ránk váró jövőbeli megpróbáltatásokkal azáltal, hogy bizalmunkat Ábrahám áldásába helyezzük. Ez reménységünk tartalma. Mindig megújuló jó reménységünk kilátásai megerősítenek minket, hogy kitartsunk és előrenyomuljunk. Tehát már most értékesek, pedig be sem teljesültek. Isten látszólagos késlekedése ugyanúgy győzelem számunkra, mint azonnali válasza. Tudnunk kell, hogy szeret minket, de sokszor késlelteti válaszát. Szeretete visszatarthatja a kegyelem kiáradását, ha úgy látja, hogy a megpróbáltatásból komoly előny származhat részünkre. Nem lehet lerövidíteni ezeket az időszakokat, mert a türelem még nem fejezte be munkáját. Lehet, hogy szívünkben lévő szétválasztás folyamata nem ért véget, még epekedünk bizonyos hiábavaló dolgok után, amelyekről az Úr szeretne leszoktatni bennünket.

 

 

 

20190216

2019. 02. 16. Aratás gyülekezete

Egyháznak nincs arra lehetősége, hogy harcát kijátszva nyerje el a kegyelem segítségét. Kegyelem megnyilvánulásai nem csak békességes állapotban nyilvánulhatnak meg, mert a kegyelemnek oka lehet szenvedéseink eltűrésének teljesítőképessége. Aki azt a következtetést vonja le, hogy a kereszténység csak harc, az nagyot téved. Bár rengeteg hátráltató körülmény áll sorsunkban melyekkel szemben van küzdelmünk. Ennek célja: Istentől a haladási irányt megtartsuk. Természetfölötti siker érdekében vállaljuk szenvedésünket, mert reménykedünk abban, hogy a következő korszakunkban áttörés jön. Pál küzdelmei azzal a céllal rendelkeztek, hogy Isten seregének élére álljon, majd erkölcsi és spirituális példamutatással munkatársait motiválja. Isten hősei különösebben nem foglalkoztak azzal, hogy miért vagy mennyit szenvednek, inkább igyekeztek minden sérelmet túlélni hitük céljáért és győzelméért. "Kitartotok az élet Igéje mellett, dicsekvésem tárgya lesztek a Felkentnek napján, hogy nem hiába futottam, fáradoztam.”Fil.2:16