Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. október 29.

Amikor a szvünk be van zárva, kivitelezhetetlen Istennel és az emberekkel bármilyen kapcsolatot megélni vagy egészségesen fenntartani. Amíg az Istenről alkotott képünk önelvetést és félelmet tart fenn bennünk, árvaként éljük meg hitéletünket. Ez a jelenség végigkísérheti hívő életünket mindaddig, amíg el nem fogadjuk a Szent Szellem gyámolítását. Sajnos a bezártság meghatározza gondolkozási mintáinkat és érzelmi beállítottságunkat. Választ keressük arra, mit is jelent "szellemi árvaként" élni...

 

 

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. november 5.

Az emberek sok-sok időt, és energiát fordítanak az érzelemi hiány leküzdésére, vagy arra, hogy elrejtőzzenek az önvédelem falai mögé. Az árvaság szellemi aktivitása kiaknázza az ember személyiségében lévő érzelmi és fizikai erőforrásokat. Az üzenet célja, hogy napvilágra hozza ezt úgy, hogy a kereszten történt cserét középpontba helyezi, amely Isten határtalan szeretetének gyógyító képessége. A fájdalmakra való koncentrálást, vagy az áldozat mentalitást szeretnénk leleplezni és az ok-és-okozati összefüggést bemutatni.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. november 19.

Az árvaság a szív egy olyan hozzáállása, ami megakadályozza, hogy az emberek mindazzá váljanak, akik Istenben lehetnének. Malakiás próféta szerint az un. „Illési szellem” inaktiválni képes az árvaság szellemének munkáját, amikor is az atyák szívét a fiakhoz fordítja. Ebben az üzenetben felvázoljuk ennek a szellemnek helyreállító módját, funkcióját és jellemzőit. "Jézus pedig felelvén, monda nekik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít." Máté 17:11