Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 11.

13054Atyánk gondoskodott mindenki számára ugyanarról a jóvátételről, ezáltal nincs előnye egyik családnak a másikkal szemben. Amikor a szentírás ígéretei az otthonok sikeréről életre kel és párosul hittel, akkor erő árad a mennyből, hogy létrehozza azt. De az ígéretek kijelentése tehetetlen hit nélkül. A kijelentés transzformációba megy át hit által és ez teszi verhetetlenné a családokat az élet konfliktusaiban. „Ha ilyen felelőssége van a férfinak az asszony iránt, nem éri meg megházasodni, mondták erre a tanítványai. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, hanem akinek adatott.” Mt.19:10

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 25.

13052Az ember eredendő elhívása a transzcendens sáfársága. Az egyháznak hatalmat (sáfárságot) kell gyakorolnunk, mert Isten kormányát reprezentáljuk. Isten a sáfárságod által kifejeződik. Pál azt tanítja, a szellemi ember egy törékeny cserépedény, akinek feladata, mennyei erő által sáfárságban éljen. A gondviselés feladata előnyökért adatott, amelyek fenn vannak tartva számodra. Nem ahhoz vezet, amit te meg tudsz csinálni, ahhoz vezet, amit Ő tud megcsinálni. Ezt a feladatot a kárhoztatás bénítja, amely a legnagyobb szellemi betegség. „Jézus pedig felelvén, monda nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát?” Márk 12:24

 

 

Tóth Lajos, Marantha Gyülekezet Ózd, 2013. május 26.

13051Jézus Krisztus azért jött el, hogy világosságra hozza királyi uralmát. Amikor az evangélium prédikálva van, festenie kell egy világos képet erről a birodalomról, ami még nem látható. Mi nem azokra nézünk, amik láthatók, hanem azokra, amik nem láthatók. Tehát az egyház benn van egy láthatatlan uralkodásban, és ebből kell előhozni az örökségünket, amely a világosság. „Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába.” Kol 1:12-13

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. június 1.

13066Isten amikor megteremtette az embert, azt akarta, hogy az ember uralkodjon az egész Földön úgy, hogy ez az uralom az Éden kertből terjedjen szét és így kiszoruljon az Ördög a Földről. Ádám és Éva azonban már a kertben bűnbe esett, így az ember elveszítette az Istentől kapott pozícióját. Jézus viszont visszaszerezte ezt számunkra a megváltás művén keresztül. Amikor pedig újjászülettünk, akkor szellemben felültetett minket a Mennyekbe, ezért őáltala képesek vagyunk uralkodni a bűn fölött, már ebben az életben. Ez a prédikáció arról szól, hogy miként tud kiterjedni ez az uralkodás és miként tudjuk Isten ereje által kiszorítani az Ördögö életünkből.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 15.

13064Természetünkből lévő magatartás és a sorsunkról alkotott képünk be van írva szívünkbe. Ez lehet negatív és pozitív is. Elhívásod célja, hogy hűséges sáfárjának kell lenned az Istentől beléd helyezett ajándékaidnak és képességeidnek. Isten helyezte ezeket beléd és a te képességeid tulajdonképpen határtalanok Krisztusban. A nagy probléma, amikor egy hívő szívének felfogóképessége inaktivitásban vagy elnyomás alatt áll. A 12 kém közül 10 sáskáknak látták magukat és ez hatással volt döntéseikre, mások sorsára és Mózesre. „Mert mondom nektek, hogy mindenki, akinek van, annak adni fognak, akinek pedig nincs, attól azt is elveszik, amije van.” Luk 19:26 „Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből jövő Szellemet, hogy ismerjük azt, amivel Isten kegyelme megajándékozott.” 1Kor 2:12