Az óriások legyőzése 3. - A szellemi ember uralkodása

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. április 20.

13042Bár Krisztusban eljött Isten királysága és őbenne egybeszerkesztette a Mennyet és a Földet, viszont ezt az egybe szerkesztést az Úr tanítványainak demonstrálniuk kell az által, hogy Isten segítségével legyőzik az őket érő kihívásokat, próbákat és az ezek mögött álló óriásokat, vagyis a gonosz erőket. A győzelem realizálásához szellemi emberré kell válnunk, hogy ne legyünk „hústestiek”mint Káin, vagy pszichikai emberek, mint Ábel, akinek az áldozatát ugyan elfogadta Isten s így a hit egyik hőse lett, viszont mégis mártírként kellett meghalnia, ugyanis nem szakadt el testvérétől, aki gyűlölte őt.