A Természetfölötti Egyház 2. rész

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 23.

14082Szeretnék a továbbiakban is beszélni a mennyei dimenzióról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten felépítse egyházát. Hiszen egy dicsőséges jelenlétben élő szentekért jön vissza az Úr. A természetfeletti egyház tagjai olyan előre kiválasztott szent és szeretett fiakból állnak, akik szellemi áldásokkal rendelkeznek. Feladatuk Isten kegyelme dicsőségének a magasztalása. Ez a kegyelem abban nyilvánult meg, hogy meg vannak bocsátva a bűneink Jézus vére által és egybeszerkeszt mindent a Krisztusban. Ő az egyházat használja erre az egybeszerkesztésre! A mi kiválasztásunk célja, hogy Isten fiává fogadjon, akik szentek és feddhetetlenek. A fiúság tapasztalati megértése, abban való valóságos hit nélkül a szellemi áldások elérhetetlenek. A fiúság a királyság megértése is egyben.