Dátum: 2017. május 13. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170513

Progresszív megtéréskor szívünk nem csak új mennyei meglátásokat kap, hanem szellemi ösztönzést, továbbá az akarás véghezvitelére erőt. Ha a megújult elmével akarunk választ adni egy természetes helyzetre, akkor egy természetfeletti válasz jelenik meg. Ami Istennel egységes, azzal nem kapcsolódhatunk hit nélkül. A megtérés kulcs ehhez! Amikor az evangélium fénye behatol az ember szívébe és értelmébe, akkor kicseréli saját meggyőződését és új irányba tereli döntéseit. Valahányszor megváltozik a gondolkodásmódunk, igazodni fog a felismert igazságokhoz szívünk. Ezzel az isteni beavatkozások újra és újra lehetővé válnak életünkben. Jeremiás szerint a következő természetfeletti beavatkozás figyelhető meg megtérésünkkor: szívnek Isten megismerésére való újjáteremtése és átalakítása; megismerésből folyó engedelmes hozzáállás; belső átalakulás. „szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám.” Jer. 24:7

 

 

 

Dátum: 2017. május 20. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170520

Istennek van egy örökkévaló királysága, amelyből jött az evangélium. Nem demokratikus berendezkedésű szellemi rendszer. Istennek királyságában van engedelmesség, tekintély, hatalomgyakorlás.  Nem mehetsz egy bizonyos spirituális minőségen túl olyan elgondolással, ami nem az Isten királysága szerinti. A megtérés ezt segíti elő. Sokszor felismert vagy fel nem ismert korlátok alatt élünk. A korlátok miatt a mennyei szabadságot nem éljük meg, ami a felnövekedésünk természetes velejárója. Szent Szellem ajándékai és gyümölcsei nélkül nem lehet a progresszív megtérésben fejlődni. Ezért bátorítja Pál apostol a gyülekezetet, hogy kívánják a spirituális hasznot hozó karizmákat és járjanak a gyümölcsökben testi vágyak helyett.

 

 

 

 

Dátum: 2017. május 27. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170527Újjászületésünk előtt korlátozottak voltunk, de most, hogy megtértünk, a királyságban korlátlanok vagyunk. Azért vagyunk korlátlanok, mert Isten képességeihez vagyunk kapcsolva a megújult elménk segítségével. Egyházban lévő tanításoknak olyan lelkesítőnek kellene lennie, hogy erőteljesen késztessen bennünket a Királyságban való előrehaladásban. Nem hagyhatjuk, hogy a meg nem újult elménk kontrollálja szellemünket. Visszatérés témája középponti üzenete a prófétáknak az Ó.sz.-ben. Keresztelő János is itt veszi fel a ’mennyei fonalat’, majd Krisztus az ő szavaival indítja el küldetését. Ahol a valódi atyaság megjelenik, ott az ő jósága arra indít téged, hogy új felismerésre térj. „…Illés bizony eljön előbb és mindent helyreállít, de Illés immár eljött és nem ismerték meg őt, hanem azt művelték vele, amit akartak.” Mt.17:11-12 „…aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.” Mt. 11:11b

 

 

 

 

Dátum: 2017. június 3. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170603Illés Szellemének helyreállító munkájáról beszélünk ebben a sorozatban. Emellett keressük a válaszokat, miért nincs a hívők életében rendszeres megtérés. Sokszor látom, hogy hallgatjuk a prédikációkat vagy ismereteket szerzünk, de nem vagyok biztos abban, hogy hit által élünk-e mindabban, amit elfogadtunk. A megtérés folyamata tud bennünket a természetesen túl vinni. Látható bizonyítéka a valódi evangéliumnak az elme újulása lesz, Isten beszéde által. Újjászületés után használnod kell a megújult elmédet a győzelemhez. Karizmatikus világunkban történt sérülések vagy akár túlkapások miatt, sajnos cinikussá váltunk bizonyos teológiai témákkal kapcsolatban. Ezért szükségünk van arra, hogy működjön megkülönböztető képességünk önmagunk időszakának értékelése miatt. Egyszóval: hol tartunk? “Odamenvén Illés az egész sokasághoz, mondta: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt neki a nép egy szót sem.” 1Kir. 18: 21

 

 

 

ElsőElőző12KövetkezőUtolsó
2. oldal / 2