Tóth Lajos – A degeneráció hatásai az egyházban

20200215 2020. 02. 15. Aratás gyülekezet

Jézus Krisztus visszajövetele előtti időszak kereszténységében a hamis önkép és a hamis Krisztus lett mérvadó. Az új kultúra hatásai és egyes nemzetközi szolgálati trendek nagyban hozzájárulnak, az un. „más Jézus” elterjesztéséhez. Amikor nem engedjük meg azt, hogy a valódi Krisztus birtokoljon bennünket és mi is birtokoljuk Őt, akkor egy vallásos szellem képmutató hatása alatt élünk. A keresztény életmód külső formájának kivitelezése Istentiszteleteinken iszonyú károkat okoz az egyházban. Ezzel lényegében megtagadjuk a hiteles Krisztus követését. Isten az Újszövetség alapján Krisztus személyének megismerésébe fokozatosan vezet be bennünket. Amennyiben igényeljük valóban eredeti személyét. Ádámot földi, Jézus Krisztust mennyei embernek nevezi Pál apostol. A hívők számára lehetővé lett téve, hogy az ember választhat a két típus között. Ha a földi ember képmását birtokolja vagy Krisztusét. Krisztust birtokolni azt jelenti, hogy a mennyei embert magára ölti és hordozza földi élete során az Ő karakterét. Megismerésről, megismerésbe. A megtérésünk után mindig tudatosítanunk kell, hogy Krisztus megismerése akkor tud tisztán és autentikusan megvalósulni bennünk, ha erre az isteni célra feltétel nélkül odaszánjuk magunkat.