Az ígéretek birtokbavétele 2. rész - A szív szerepe: a belső hallás megelőzi a belső látást

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. június 16.

12064A bibliai hallás egy spirituális esemény, amely során az ember szívében Isten szava létrehozza a hitet. A hit munkájának egy pályáját kell bejárnia. El kell jutni a szívben egy ún. belső hallásra, amely autentikus Atyaképet vagy bizonyságokat, dolgokat hoz létre. Természetfölötti megtapasztalás látása, megtapasztalása egyáltalán nem garancia a valóságos hitre jutásra. Feltételként szükséges egy nyitottság a bűnös szokásrendszerek, világnézetek, okoskodások, énképek, megváltoztatására. „Ahol atyáitok próbára tettek engem és megkísértettek, bár látták az én munkáimat...mert mi is vettük az örömüzenetet, mint azok, de azoknak nem használt a hallott szó, mert nem vegyítették hittel azok, akik hallgatták..” Zsid 3:9; 4:2 Vida