Tóth Lajos: A pészách titkai Ünnep az örökkévalóság metszéspontjában

Dátum: 2016. április 30. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Nem tudunk teljes életet élni a feltámadott Krisztusban, ha nem foglaljuk el feltámadott pozíciónkat. Az egyházban többféle világnézet, világkép határozza meg a húsvét történéseit. Amikor újjászületetünk, mentalitásunk és hitünk több területen nem azonos a megváltás törvényszerűségeivel. Engedjük, hogy jövőnket a feltámadás jövőképébe való bepillantás határozza meg. A feltámadás hősies erejébe való belátás képessége gyümölcsözővé teszi hitünket. Milyen mérhetetlenül nagy az Ő ereje irántunk, akik az Ő hősies erőfeszítésének munkája folytán lettünk hívőkké, amely Krisztusban működött, amikor feltámasztotta Őt a halottak közül, és a jobbjára ültette a mennyekben.” Ef.1:19-20

 

 

1. rész

2. rész