Tóth Lajos: A Szent Szellem vezetése – Ha van látó-köröd, lesz hatás-köröd

Dátum: 2016. november 26. Helyszín: Aratás gyülekezet

1126Minden hívő földi boldogulása az Atya és fia előre eltervezett tervének van alávetve. A bibliai világnézete Krisztus központú. Krisztus áldozata és föltámadása létrehozta a bekövetkező üdvösséget és újjászületést. Ezt az örökkévaló korszakot (gr.aiónt) mennyek királyságának nevezi a Szentírás. A korai egyház erőhatása abból származott, hogy üdvösségük javait az örökkévalóságból élték át. Az egyház jellemzőjének kellene lenni Krisztus örökkévaló megváltó munkájával való progresszív azonosulás. Krisztusban lévő áldásaink akkor tudnak megvalósulni bennünk, ha erre feltétel nélkül odaszánja magát szívében a hívő. Így a belső ember számára a Szent Szellem helyes látókört majd, szellemi és lelki indítékok kiapadhatatlan forrásait biztosítja. Az Isten eltervezett céljainak megvalósulását nem csak az emberi képességeink, hanem Isten Szellemének vezetése teszi alkalmassá. Minél nagyobb a befogadásunk Isten Szellemének vezetésére, annál univerzális látást hoz létre belső emberünkben. Így alakul ki a látókör és hatáskör mindarról, ami Krisztusban elérhetővé vált számunkra.

1. rész

2. rész