Dátum: 2016. április 30. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Nem tudunk teljes életet élni a feltámadott Krisztusban, ha nem foglaljuk el feltámadott pozíciónkat. Az egyházban többféle világnézet, világkép határozza meg a húsvét történéseit. Amikor újjászületetünk, mentalitásunk és hitünk több területen nem azonos a megváltás törvényszerűségeivel. Engedjük, hogy jövőnket a feltámadás jövőképébe való bepillantás határozza meg. A feltámadás hősies erejébe való belátás képessége gyümölcsözővé teszi hitünket. Milyen mérhetetlenül nagy az Ő ereje irántunk, akik az Ő hősies erőfeszítésének munkája folytán lettünk hívőkké, amely Krisztusban működött, amikor feltámasztotta Őt a halottak közül, és a jobbjára ültette a mennyekben.” Ef.1:19-20

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. május 7. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Jézus Krisztus feltámadása nem csupán történelmi, hanem mennyei esemény, sőt, olyan történés, amelyet az ember képtelen elhinni, kivéve, ha a Szent Szellem kinyilatkoztatja számára. Jézusnak nem csak a halála, hanem a feltámadása is hatalmas horderejű volt. A feltámadásról szóló üzenet korszakos üzenet, amely kihatással van teljes életünkre, azonban önmagában nem képes megváltoztatni bennünket, ha csak információkból álló tanításként hallgatjuk. Ezért kérnünk kell Istent, hogy Ő adjon nekünk világosságot újra és újra. Az Ő hatalma olyan mértékben fog munkálkodni életünkben, amilyen mértékű szellemi világosságunk van a feltámadás jelentőségéről.

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. május 14. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Újszövetségben nem csak a megváltás eredményeit akarjuk megismerni, hanem magát a megváltót is, aki az ÁLDÁS. A teremtéskor Isten megáldotta és egyben felhatalmazta Ádámot. Nála volt az áldás magként, de gyökér nélkül. A tövis felnőtt és szabotálta a magot. Ennek rehabilitációja miatt Isten tervet készített az idők előtt, amit a megváltás csomagjának nevezünk. A megváltó miatt vagyunk részesei az ígéreteknek. Isten kötött egy szövetséget Ábrahámmal és örökséget (magot) adott neki. Az Ige nem „magokról”, hanem „magról” beszél. Megigazultságod (identitásod) megértéséhez viszonyítva tudod elfogadni és birtokba venni örökségedet.„Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké Ámen.” Jel 7:12

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. május 21. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227A letűnt kor kereszténye hősként hit-mítoszokat követ, anakronisztikusan gondolkodik, és olyan eszméket, ideákat ragad meg, amelyek nem időszerűek. Az áldás megértésében való növekedés attól függ, mennyire vagyunk nyitottak a megváltás teljes szellemi valósága felé. Már nem csak szükségközéppontúan egyes áldásokat akarjuk ismerni, hanem magát Krisztust. Az ígéreteid adottak. Sajnos sok minden van bennünk, ami még nem viseli magán a halál jegyeit, ezért nem is tud működni a feltámadás természetfeletti élete azokon a területeken. „Belőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességgé lett nekünk Istentől, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká” 1Kor 1:30

 

 

 

 

ElsőElőző12KövetkezőUtolsó
2. oldal / 2