Tóthé Kállai Klaudia: Van még remény – A szétválasztás előtt

Dátum: 2018. január 06. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20180106Korinthoszi gyülekezettel vállvetve mondhatjuk, meggazdagodtunk minden teológiai tudásban, bár a kérdés nem az, hogy ismerünk-e már mind régi vagy legújabb igazságot és irányelvet a Bibliából, hanem az, hogy ezek szerint élünk-e vagy sem? Történelmünk nagy korszakváltáshoz közeledik. Felmerül a kérdés: milyen krízisek érik most az Egyházat? Ószövetségben a héber értelem, bölcsesség fogalom jelent szétválasztást és különbséget tevést is. A héber gondolkozási mód analitikus. Egyház tanításait tekintve, ma a szellemi élet kulcsszava: szétválasztás. Görögül a krízis szó szétválasztást, megkülönböztetést jelent. Jelenleg még tart egy érési folyamat, amelynek végére minden hívő Krisztus elé áll. Isten most nagyon türelmes. A prófétai kijelentések alapján az Egyház útjának befejezésekor szétválasztás történik. A szíveket ismerő Isten szétkapcsolja a névleges keresztényeket a ténylegesektől. Az egyh.tört. során két kategóriához tartozó keresztények mindvégig egymás mellett élnek, hiszen nem lehet és nem szabad őket szétválasztani, mivel senki sem tudhatja, kiből mi lesz még. A konkoly példázatában a törvénytelenség az egyik kulcsszó, a másik pedig a bűnre való csábítás. A botránkozásokat okozókról. Egyház életútja minden súlyos romlása ellenére teljes győzelemmel fog végződni. „Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” 1Kor 15:23