201960608

 Aratás gyülekezete 2019. 06.08.

 

Minden hívő a megigazulásában Isten királyi uralmának jelenlegi megjelenési formája. Megigazulásod szellemi tartalmába vetett hit azt jelenti, megtanulsz járni úgy, ahogy Jézus itt a földön, anélkül, hogy tudatában lennél alsóbbrendűségnek. Ekkor hited használatban lesz, ami teljesen megdöbbent téged és a körülötted lévő világot. Az eklézsia történelme mögött Isten királyi uralma áll, annak hatalmával és tekintélyével. Királyság az eklézsia belső valósága, lényege és kormányzásának helye. Működése függ a Szent Szellem ajándékaitól. Szellem ajándékaiban van jelen a látás és álom magyarázata. Megadatott, hogy értsd a királyságot, ha a szellemedhez változtatod az elmédet. Isten megismerése nem választható szét a szemünk világosságától. Csukott szemmel nem láthatod azt, ami átadni készül a királyságból. Amit nem fogadsz el a királyságban, az támadás alá fog kerülni, hogy ellopják magod kompetenciáját.